Kapitel 6. Vanliga frågor

6.1. Vilka konfigurationsfiler använder KAlarm?
6.2. Var lagrar KAlarm sina alarm?
6.3. Vilket format lagras alarm med?
6.4. Vad är programnamnet för kalarmautostart?
6.5. Hu kan man använda KAlarm på ett annat skrivbord än Plasma™?

6.1.

Vilka konfigurationsfiler använder KAlarm?

kalarmrc i katalogen qtpaths --paths GenericConfigLocation innehåller dina inställningar av KAlarm.

6.2.

Var lagrar KAlarm sina alarm?

Namnen på kalenderfilerna som KAlarm skapar första gången det körs är följande:

  • kalarm/calendar.ics i katalogen qtpaths --paths GenericDataLocation innehåller aktiva alarm.

  • kalarm/expired.ics i katalogen qtpaths --paths GenericDataLocation innehåller arkiverade alarm.

  • kalarm/template.ics i katalogen qtpaths --paths GenericDataLocation innehåller alarmmallar.

Du kan ta reda på vilka kalenderfiler som för närvarande används genom att titta på detaljinformationen för varje kalender i alarmkalenderlistan. Filnamnen lagras i inställningsfilen för alarmkalendern.

Detaljinformation om alarm som för närvarande visas, lagras i kalenderfilen kalarm/displaying.ics i katalogen qtpaths --paths GenericDataLocation.

6.3.

Vilket format lagras alarm med?

Kalenderfilerna där KAlarm lagrar sina alarm är textfiler vars format definieras av dokumentet RFC2445 - Internet Calendaring and Scheduling Core Object Specification (iCalendar). Det är standardformatet som används av alla kdepim-program. KAlarm använder vissa egenskaper som inte är standardiserade, i enlighet med RFC2445. De är dokumenterade i filen DESIGN.html som distribueras med KAlarm.

6.4.

Vad är programnamnet för kalarmautostart?

kalarmautostart är ett litet hjälpprogram, vars funktion är att starta KAlarm automatiskt vid inloggning.

KAlarm återställs normalt av sessionshanteringen vid inloggning (för att visa sina fönster igen med samma tillstånd som de hade när du loggade ut). Men om det inte körde när du loggade ut, skulle det inte startas av sessionshanteringen, och behöver därför startas automatiskt. Problemet är att när ett program både sköts av sessionshanteringen och startas automatiskt, finns det ingen garanti vilket som sker först. Om automatiskt start kommer först, förhindrar det att sessionshanteringen återställer programmets tillstånd.

För att undvika problemet, startas kalarmautostart automatiskt vid inloggning istället för KAlarm. Allt det gör är att vänta en kort stund (för att försäkra sig om att sessionshanteringen har haft tid att göra sitt jobb) innan KAlarm startas, och därefter avslutas det.

6.5.

Hu kan man använda KAlarm på ett annat skrivbord än Plasma™?

För att köra KAlarm på ett annat skrivbord än Plasma™, är det viktigaste kravet att försäkra sig om att KAlarm körs automatiskt så fort du loggar in. Mer detaljerade instruktioner finns i filen INSTALL som levereras med KAlarm.