Aktivera och stänga av alarm

Alarm kan aktiveras eller stängas av tillsammans eller individuellt:

 • Alarmbevakning gäller alarm som helhet. När alarmbevakning är inaktiverad, visas inga alarm överhuvudtaget. När alarmbevakning är aktiverad (det normala tillståndet), visas alla alarm som inte är individuellt inaktiverade vid lämpliga tider.

  När alarmbevakning aktiveras igen, visas nu alarm som skulle ha visats medan den var inaktiverad (om inte något alternativ för att avbryta försenade förhindrar det). Med andra ord, att inaktivera alarmbevakning har samma effekt som att stoppa KAlarm: alarm fördröjs till den aktiveras igen.

 • Alarm kan aktiveras och inaktiveras individuellt, oberoende av status för alarmbevakningen. Aktiveringsstatus för individuella alarm är alltså oförändrad om alarmbevakning inaktiveras och sedan åter aktiveras. I motsats till alarmbevakning som potentiellt skulle kunna inaktiveras på grund av att KAlarm inte kör, kan bara individuella alarm inaktiveras om du använder menykommandon för att göra det.

  När alarm aktiveras igen individuellt, visas det nu inte om det gick ut medan det var inaktiverat. Med andra ord, att inaktivera ett individuellt alarm ställer in alla förekomster till det aktiveras igen.

  Ett alarms individuella aktiveringsstatus anges av dess färg i alarmlistan (färgen kan ställas in under fliken Visa i inställningsdialogrutan).

För att ett alarm ska visas, måste det vara individuellt aktiverat och dessutom måste alarmbevakningen vara aktiverad.

Aktivera alarmbevakning

För att alarmbevakning ska ske, måste KAlarm köra. När du väl har kört KAlarm startas det automatiskt så snart du loggar in, om du inte senare inaktiverar det under fliken Allmänt i inställningsdialogrutan.

Om alarmbevakning för närvarande är avstängd, gör något av följande för att aktivera alarm:

 • Välj ÅtgärderAktivera alarm.

 • Högerklicka på ikonen i systembrickan och välj Aktivera alarm i den sammanhangsberoende menyn.

Inaktivera alarmbevakning

Du kan tillfälligt inaktivera alarmbevakning, vilket förhindrar att KAlarm kontrollerar ytterligare alarm, antingen till du aktiverar alarm igen, eller - under förutsättning att KAlarm är inställt att starta vid inloggning - till nästa gång du loggar in.

 • Avmarkera ÅtgärderAktivera alarm.

 • Högerklicka på ikonen i systembrickan och avmarkera Aktivera alarm i den sammanhangsberoende menyn.

 • Kör KAlarm med kommandoradväljaren --disable-all.

 • Stoppa KAlarm som beskrivs i Avsluta KAlarm.

Alarm kan inaktiveras permanent genom att förhindra att KAlarm startas vid inloggning genom att använda fliken Allmänt i inställningsdialogrutan.

Aktivera och stänga av individuella alarm

För att aktivera individuella alarm som för närvarande är avstängda, gör något av följande:

 • Välj ett eller flera alarm genom att klicka på deras poster i alarmlistan. Välj sedan ÅtgärderAktivera.

 • Högerklicka på önskade poster i alarmlistan och välj Aktivera i den sammanhangsberoende menyn.

För att stänga av individuella alarm som för närvarande är aktiverade, gör något av följande:

 • Välj ett eller flera alarm genom att klicka på deras poster i alarmlistan. Välj sedan ÅtgärderInaktivera.

 • Högerklicka på önskade poster i alarmlistan och välj Inaktivera i den sammanhangsberoende menyn.