Kapitel 7. Tack till och licens

KAlarm

Program copyright 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 David Jarvie

Dokumentation copyright 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 David Jarvie

Översättning Stefan Asserhäll

Den här dokumentationen licensieras under villkoren i GNU Free Documentation License.

Det här programmet licensieras under villkoren i GNU General Public License.

Tack till upphovsmannen för programmet KAlarm för KDE 1, Stefan Nikolaus , som vänligen gick med på att det här programmet, tillgängligt från KDE 2 och framåt, fick använda namnet KAlarm.