Andra alternativ

Följande alternativ används för att utföra diverse funktioner, inklusive visa Dialogrutan för alarmredigering.

AlternativBeskrivning
--edit händelse-IDVisar dialogrutan för alarmredigering för att redigera alarmet med angivet händelse-ID.
--edit-new-audioVisar dialogrutan för alarmredigering för att redigera ett nytt ljudalarm.
--edit-new-commandVisar dialogrutan för alarmredigering för att redigera ett nytt kommandoalarm.
--edit-new-displayVisar dialogrutan för alarmredigering för att redigera ett nytt visat alarm.
--edit-new-emailVisar dialogrutan för alarmredigering för att redigera ett nytt e-postalarm.
--edit-new-preset mallnamnVisar dialogrutan för alarmredigering förinställd med alarmmallen med angivet namn, för att redigera ett nytt alarm.
--listMata ut en lista över schemalagda alarm till standardutmatningen. Listan visas kortfattad information om varje pågående alarm: dess resursidentifierare (om Akonadi används), UID, nästa schemalagda tid och meddelandetext eller fil.
--trayVisar KAlarm som en ikon i systembrickan.
--disable-allInaktivera bevakning av alla alarm.

Se också:

kf5options(7)
qt5options(7)