Kommandoradsgränssnitt

Kommandoradsväljare tillhandahålls för att göra det möjligt för andra program att starta KAlarm om det inte redan kör, för att visa eller avbryta schemalagda meddelanden, eller schemalägga nya meddelanden. Orsaken att kommandoradsväljare används för detta syfte är att om KAlarm startades utan kommandoradsväljare och D-Bus anrop sedan skickades, skulle det starta i det förvalda grafiska läget, vilket helt klart inte är önskvärt för en begäran mellan program.

Notera

Program bör först kontrollera om KAlarm redan kör. Om detta är fallet, bör de istället använda D-Bus anrop för att begära de här åtgärderna.

Kommandoradsväljarna för att schemalägga ett nytt alarm beskrivs i kapitlet Kommandoradsväljare. Alternativen för att visa och avbryta schemalagda alarm är följande:

Notera

Normala användare kan också, om de så önskar, använda de här kommandoradsväljarna (med antagandet att de kan ange den nödvändiga väljarinformationen).

AlternativBeskrivning
--cancelEvent händelse-IDAvbryt alarmet med angivet händelse-ID. --triggerEvent kan inte anges tillsammans med den här väljaren.
--triggerEvent händelse-IDAktivera alarmet med angivet händelse-ID. Åtgärden som utförs är samma som för triggerEvent() D-Bus anropet. --cancelEvent kan inte anges tillsammans med den här väljaren.

Några exempel:

% kalarm --triggerEvent KAlarm-387486299.702
% kalarm --cancelEvent KAlarm-388886299.793