Namn

cancelEvent — avbryt ett redan schemalagt alarm.

Synopsis

void cancelEvent(const QString& händelse-ID)

Parametrar

händelse-ID

Anger ett unikt ID för händelsen som ska avbrytas.

Beskrivning

cancelEvent() är ett D-Bus anrop för att avbryta det angivna alarmet. KAlarm tar bort alarmet från kalendern utan att visa eller köra det.