Administratörshandbok GCompris

Johnny Jazeix

Timothée Giet

Utvecklare: GCompris gruppen
Översättare: Stefan Asserhäll
Revision 3.3 (2023-06-06)

GCompris är en pedagogisk programvara med flera aktiviteter.