Använda en digitalkamera med digiKam

Inledning till kameragränssnittet

Kameraverktyget låter dig ladda ner dina fotografier direkt från kameran till ett album i digiKam. Du kan komma åt kameraverktyget genom att klicka på menyn Kamera och välja i listan över inställda kameror. Se avsnittet Ställa in kamera i handboken för instruktioner om hur du ställer in digiKam för att fungera med din kamera. Om du vill ha mer information om hur digiKam stöder digitalkameror, ta en titt i detta avsnitt.

Kameragränssnittet är inte det enda sättet att lägga till dina fotografier i digiKam. Se avsnittet Lägga till ett fotografi i ett album för en beskrivning av hur man lägger till fotografier som redan finns på hårddisken. Men kameragränssnittet tillhandahåller en mängd avancerade inställningar för att importera bilder till albumdatabasen.

För att kunna använda din digitalkamera med digiKam måste du ansluta kameran till datorn, ställa kameran i bildvisningsläge och sätta på den. Du hittar en närmare beskrivning i manualen som hör till kameran.

När du startar kameragränssnittet försöker det ansluta till kameran. För vissa kameror kan anslutningsfasen ta en kort stund. Efter anslutningen indikeras Klar och miniatyrbilder av alla eventuella fotografier på kameran visas. Visa kameror kan inte tillhandahålla miniatyrbilder av fotografierna. Om det är fallet kommer du bara att se filnamnen och en ikon av MIME-typen för varje objekt lagrat på kameran (fotografier, filmer, ljud, etc.).

Exempel 2.20. Kameraklientfönstret


Hämta information om fotografier från kameran

Innan du laddar ner fotografier till datorn, kan du behöva titta på information för objekt i kameran. Genom att använda sidoradens flikar Egenskaper och Metadata i kameragränssnittet, visas egenskaper och metadatainformation för objekt på kameran.

Exempel 2.21. Sidoradsfliken med egenskaper för kameraobjekt


Fliken Egenskaper visar filinformation som lagrats av kameran, och en sammanfattning av information om fotografiet för att beskriva hur bilden är tagen. En flagga anger också om bilden inte ännu har laddats ner till datorn. Observera att all den här informationen kanske inte är tillgänglig för vissa digitalkameror.

Fliken Metadata visar intern metadata i bilder som EXIF, Tillverkaranmärkningar, GPS, etc. Informationen är samma som sidoradens metadata i digiKams huvudgränssnitt eller i bildeditorn. Observera att all metadata kanske inte är tillgänglig för vissa digitalkameror.

Ladda ner fotografier till datorn

Det enklaste sättet att ladda ner fotografier från kameran är att klicka på knappen Ladda ner och därefter Ladda ner alla. Det laddar ner alla fotografier på kameran till ett enda album i digiKam. Nerladdningsprocessen tar inte bort fotografierna från kameran. Det är alltid lämpligt att kontrollera att fotografierna säkert har laddats ner till albumet du förväntade dig innan de tas bort från kameran.

Om du inte vill ladda ner alla fotografier kan du markera bara de som du behöver med de vanliga sätten att markera i KDE. När du väl har markerat fotografierna, klicka på Ladda ner, och därefter Ladda ner markerade. Knappen Ladda ner markerade är inaktiv till du har markerat några fotografier.

Notera

Om det stöds av din kamera, är alternativet Ladda ner nya tillgängligt. Det är bilder som ännu inte laddats ner av digiKam. I detta fall är de nya bilderna redan markerade med en stjärna i miniatyrbildsfönstret. Uppenbarligen laddas bara de nya bilderna ner om du väljer detta praktiska alternativ.

Välja en målkatalog

Att använda knapparna Ladda ner alla eller Ladda ner markerade visar en dialogruta som låter dig välja ett målalbum dit fotografierna laddas ner. Listan med befintliga album visas, ordnade enligt katalog (se Albumvyn för detaljinformation om att ordna album). Du kan välja ett målalbum i listan och därefter klicka på Ok.

Exempel 2.22. Dialogrutan för val av målalbum


Om du vill skapa ett nytt album där du kan ladda ner fotografier, klicka på knappen Nytt album. Det nya albumet skapas som en underkatalog till albumet som för närvarande är markerat i listan med befintliga album. Det betyder att om du inte vill att det nya albumet ska vara en underkatalog till en befintlig katalog, måste du först markera posten "Mina album" allra längst upp i listan med befintliga album innan du skapar ett nytt album.

När du har valt målalbumet, klicka på Ok så laddar digiKam ner fotografierna från kameran i albumet.

Nerladdning pågår

Ta bort bilder från kameran

När du väl är nöjd med de nerladdade fotografier du ville ha, är du redo att ta bort fotografier från kameran. Du kan ta bort alla fotografier på en gång genom att klicka på knappen Ta bortTa bort alla. Om du bara vill ta bort ett urval av fotografierna, måste du markera de du vill ta bort och klicka på Ta bortTa bort markerade.

Observera

Observera att det inte finns något sätt att få tillbaka ett fotografi som du har tagit bort från kameran. Fotografier flyttas inte till KDE:s papperskorg, utan de tas bort permanent. Det är bäst att dubbelkolla att du har lyckats laddat ner ett fotografi till ett album i digiKam innan du tar bort det från kameran. Hur som helst, om du tänker dig att tömma kamerans kort bör du göra det från kamerans meny, eftersom det går mycket snabbare.

Automatiskt namnbyte

Kameror använder ofta filnamn för fotografier som inte är särskilt meningsfulla. Filnamnen används ofta igen när fotografierna har tagits bort från kameran. Det kan orsaka filnamnskonflikter om du laddar ner fotografier från många tagningar i samma album. Det kan också vara användbart att inkludera datum och tid då ett fotografi togs i filnamnet.

Exempel 2.23. Alternativ vid namnändring av filer


digiKam kan automatiskt byta namn på fotografierna med datum och tidsinformationen som kameran inkluderar i fotografiet. För att använda funktionen, klicka på knappen Inställningar i kameragränssnittet. Kameragränssnittets fönster expanderas så att några ytterligare funktioner visas. Välj Anpassa och skriv därefter in eventuellt filnamnsprefix du vill ha. Som ett alternativ kan du därefter lägga till en mängd information oberoende eller i kombination, inklusive: datum, tid, ursprungligt filnamn, filändelse, katalog, ägare, grupp, kameranamn, ett sekvensnummer, eller annan metadata från fotografiet.

I nästa ruta hittar du alternativ för att rotera eller vända bilden, och för datumbaserade delalbum. Om du markerar det senare alternativet, skapas kataloger för varje dag automatiskt.

'Åtgärder i farten' ger tre ytterligare alternativ som utförs för fotografierna innan de lagras på disk. De två första hör ihop med fotografens data från inställningen Förvald upphovsmansidentitet. Om respektive ruta markeras, kopieras värdet till EXIF-data och IPTC-fälten. Det sista alternativet gör det möjligt att ange ett datum och en tid för alla nerladdade bilder.

Tips

 • Sekvensnumret kan behövas om du har en kamera med mycket snabbt läge för bildsekvenser, där det är möjligt att få två fotografier med exakt samma datum och tid.

 • Om du vill ha ett annat datumformat än standardformatet, klicka på Datum och tid...&, välj Eget i kombinationsrutan och fyll till exempel i "dd.MM.yyyy hh:mm:ss". För mer information läs klassreferensen för QDateTime.

 • När du väljer Kamerafilnamn, har du möjlighet att ändra filnamn till små bokstäver när du laddar ner. Eller använd istället stora bokstäver om du föredrar det.

Det nya filnamnet som digiKam kommer att använda för fotografierna när de laddas ner visas under namnet som tillhandahålls av kameran i miniatyrbildsvyn. Inställningarna av namnbyte ihågkoms nästa gång du använder kameragränssnittet.

Åtgärder baserade på information från kameran

Automatisk rotation

digiKam kan använda all information om kamerans orientering när fotografiet togs för att automatiskt rotera fotografiet när det laddas ner. Alla kameror inkluderar inte den här informationen. Se avsnittet Sidoradens metadata för ytterligare detaljinformation om vilken information som kameran kan ha lagt till i dina fotografier.

Exempel 2.24. Alternativ för åtgärder i farten


Den automatiska rotationen är normalt aktiverad, men om din kamera inte tillhandahåller informationen lämnar digiKam fotografiet med dess ursprungliga orientering. Om du vill stänga av automatisk rotation klicka på knappen Avancerat och avmarkera alternativet Automatisk orientering längst ner i fönstret.

Skapa automatiskt målalbum

Om din kamera lägger till information om datum när ett fotografi tas, kan digiKam använda det för att automatiskt skapa underkataloger i målalbumet när det laddas ner. Underkatalogernas namn baseras på bildernas datum. Alla bilder som har samma datum laddas ner i samma underkatalog. Alla kameror inkluderar inte den här informationen. Se avsnittet Sidoradens metadata för ytterligare detaljinformation om vilken information som kameran kan ha lagt till i dina fotografier.

Exempel 2.25. Alternativ för att skapa album automatiskt


Alternativet är normalt inte aktiverat, och i detta fall laddar digiKam ner fotografierna direkt i målalbumet. Om du vill aktivera alternativet klicka på knappen Avancerat och markera alternativet Ladda ner foton i en automatiskt skapad datumbaserad underkatalog i målalbumet längst ner i fönstret.

Laddar upp fotografier till kameran

Det enklaste sättet att ladda upp fotografier från datorn till kameran är att klicka på knappen Ladda ner och därefter Ladda upp. KDE:s vanliga filvalsdialogruta visas för att välja filerna på datorn som ska kopieras till kameran. Du kan välja mer än en fil med de vanliga markeringsmetoderna i KDE.

När urvalet av bilder är klart, frågar digiKam dig var du vill ladda upp bilderna på kameran. En dialogruta för att välja katalog på kameran visas. Välj bara en katalog och klicka på Ok för att starta uppladdningen. Ingen av bilderna tas bort från datorn.

Exempel 2.26. Dialogrutan för val av kamerakatalog


Notera

Uppladdningsfunktionen stöds inte av alla kameradrivrutiner.

Hur man använder en GPS-mottagare med digiKam

Notera

GPS (det globala positioneringssystemet) används som en generell beteckning i hela dokumentet, och det betyder bara en plats angiven med globala latitud- och longitudkoordinater som kan visas på en karta. Själva den tekniska lösning som tillhandahåller informationen kan vara det amerikanska GPS, det ryska GLONAS, det europeiska GALILEO eller vilket annat system som helst.

Det kan vara intressant att koppla ihop en bild med en exakt geografisk position, också för andra än professionella fotografer. Alla använder inte flygplan för att flyga över ett visst område med automatisk lagring av GPS-data. Det finns en omedelbar användning för miljöplanerare, militär, polis, byggfirmor och fastighetsmäklare.

Men om man har glömt var bilden togs efter en viss tid, eller om man tycker om den trevliga funktionen att kunna visa en webbläsare som zoomar in på platsen med ett enkelt klick, eller om man vill skicka bilden som vykort till en annan användare av digiKam (som då kan se var bilden togs), eller om man helt enkelt behöver dokumentationsmöjligheten - då är det utmärkt att ha positionsdata lagrad i bilden.

Hur får man nu med GPS-data i bilderna? EXIV2 stöder många olika sorters GPS-fält, till och med kompassriktning, satellit och kartreferenser. Frågan är alltså egentligen hur man får in data i dessa fält? Det finns åtminstone tre sätt att göra det: direkt med lämplig hårdvara, behandling av varje enskild post i GPS och bildfiler med KIPI-insticksprogrammet Lokalisera geografiskt (handbok), och med att infoga kända platser 'för hand'.

 • Direkt inmatning av GPS-data i bildfilerna

  Enligt vad vi vet finns det inte någon kamera med en integrerad GPS-mottagare när det här skrivs. Det finns dock några få som kan kombineras med GPS-mottagare, antingen som instickskort eller genom dataöverföring via kabel eller Blåtand.

  Hemmagjord handledning

 • Efterbehandling av GPS-data och bildfiler

  Använd KIPI-insticksprogrammet Lokalisera geografiskt (handbok, om KIPI-insticksprogram redan är installerade).

  Tillvägagångssättet är busenkelt: Låt bara en GPS-mottagare vara igång och bär omkring den med kameran när du tar bilder. När du väl är klar, ladda ner bilderna och GPS-spåren och kör insticksprogrammet ovan. Det korrelerar data i tidsdomänen, så det är viktigt att kamerans tidsinställning är riktig (GPS-mottagaren är alltid riktig via satelliterna). Positionsnoggrannheten som interpoleras från spårningspunkterna kan vara så bra som 20 meter. Sättet fungerar förstås bara om kameran kan lagra EXIF-data.

  Nerladdning av GPS-spår från en mottagare kan hanteras med gpsman eller gpsbabel. Det är viktigt att det nerladdade spåret lagras med gpx-format, som är det enda som fungerar ihop med insticksprogrammet Lokalisera geografiskt.

  Det finns flera program i Windows® och MacOS som kan extrahera och korrelera data från bilder och GPS-dataspår. Följande hemsidor tillhandahåller samma funktion för Linux®: gpsCorr eller gpsPhoto.

 • Inmatning av kända platser 'för hand'

  Om du råkar veta latitud och longitud eller annan information, kan du använda följande skript, som är en GPS-omgivning för Phil Harveys Exiftool, som använder koordinatbeteckningar med flyttal med tecken skapade av maps.google.

GPS-enheter: GPS-enhet från Sony och EMTAC blåtands-GPS.