Använda en digitalkamera med digiKam

För att kunna använda din digitalkamera med digiKam måste du ansluta kameran till datorn, ställa kameran i bildvisningsläge och sätta på den. Om du behöver mer information, se kamerans användarmanual.

Introduktion till importgränssnittet

Importgränssnittet hjälper till att hämta fotografier till ett digiKam album, vare sig det är direkt från en kamera, från en USB-lagringsenhet, via en kortläsare, från en lokal katalog, eller från en fjärrkatalog. Importgränssnittet kan kommas åt med:

ImporteraKameror

Välj en av kamerorna i undermenyn, eller välj Lägg till kamera manuellt....

Det senare visar dialogrutan som beskrivs i avsnittet Ställa in kamera i handboken. Om du vill ha mer information om hur digiKam stöder digitalkameror, ta en titt i detta avsnitt.

ImporteraUSB-lagringsenheter

Välj en av USB-enheterna i undermenyn.

ImporteraKortläsare

Välj en av kortläsarna i undermenyn.

ImporteraLägg till bilder... (Ctrl+Alt+I)

Välj en källkatalog i dialogrutan som visas.

Grundfunktioner i importgränssnittet

Hämta information om fotografierna

Innan du laddar ner fotografier till datorn, kan du behöva titta på information om objekten i kameran. Genom att använda den högra sidoradens flikar Egenskaper och Metadata, visas kameran och fotografiska egenskaper och metadatainformation.

Sidoradsfliken med objektegenskaper

Fliken Egenskaper visar filinformation som lagrats av kameran, och ett urval av information om fotografiet för att beskriva hur bilden är tagen. En flagga anger också om bilden inte ännu har laddats ner till datorn. Observera att all information kanske inte är tillgänglig för vissa digitalkameror.

Fliken Metadata visar bildens interna metadata såsom EXIF, Tillverkaranmärkningar, GPS, etc. Informationen är samma som Metadata i digiKams högra sidorad. Observera att all metadata kanske inte är tillgänglig för vissa digitalkameror.

Fliken Geografisk lokalisering

Fliken Geografisk lokalisering visar en karta som låter dig se och redigera de markerade fotografiernas GPS-plats. Se avsnittet Geografisk lokalisering i kapitlet om höger sidorad i den här handboken för en detaljerad beskrivning.

Ladda ner fotografier till datorn

Klicka på knappen Ladda ner i huvudverktygsraden och därefter Ladda ner alla för att ladda ner fotografier från kameran till datorn (eller använd ObjektLadda ner alla i huvudmenyn). Det laddar ner alla fotografier på kameran med inställningarna som användes vid den senaste nerladdningen (inställningsfliken). Nerladdningsprocessen tar inte bort fotografierna från kameran. Det är alltid lämpligt att kontrollera att fotografierna säkert har laddats ner till albumet du förväntade dig innan de tas bort från kameran.

Om du inte vill ladda ner alla fotografier kan du markera bara de som du behöver med de vanliga sätten att markera. När du väl har markerat fotografierna, klicka på Ladda ner, och därefter Ladda ner markerade. Knappen Ladda ner markerade är inaktiv till du har markerat några fotografier.

Ett annat alternativ är Ladda ner nya. Nya bilder är markerade med en stjärna i övre högra hörnet av bildens ikon. När bilder väl har laddats ner, skapas posten "redan nerladdad" i digiKams databas och de markeras med en bock. Uppenbarligen laddas bara de nya bilderna ner om du väljer detta praktiska alternativ.

Laddar upp fotografier till kameran

Klicka på ObjektLadda upp... (Ctrl+U) i importgränssnittets meny. En vanlig filvalsdialogruta visas för att välja filerna på datorn som ska kopieras till kameran. Du kan välja mer än en fil med de vanliga markeringsmetoderna.

När urvalet av bilder är klart, frågar digiKam dig vart du vill ladda upp bilderna på kameran. En dialogruta för att välja katalog på kameran visas. Välj bara en katalog och klicka på Ok för att starta uppladdningen. Ingen av bilderna tas bort från datorn.

Exempel 2.13. Dialogrutan för val av kamerakatalog


Notera

Uppladdningsfunktionen stöds inte av alla kameradrivrutiner.

Ta bort bilder från kameran

När du väl är nöjd med de nerladdade fotografier du ville ha, är du redo att ta bort fotografier från kameran. Du kan ta bort alla fotografier på en gång genom att klicka på knappen ObjektTa bort alla. Om du bara vill ta bort ett urval av fotografierna, måste du markera de du vill ta bort och klicka på ObjektTa bort markerade. Du kan också välja ObjektTa bort nya, om du exempelvis anser att bilderna markerade med stjärnor inte är värda att ladda ner.

Observera

Observera att det inte finns något sätt att få tillbaka ett fotografi som du har tagit bort från kameran. Fotografier flyttas inte till den inbyggda papperskorgen, utan de tas bort permanent. Det är bäst att dubbelkolla att du har lyckats laddat ner ett fotografi till ett album i digiKam innan du tar bort det från kameran. Hur som helst, om du tänker dig att tömma kamerans kort bör du göra det från kamerans meny, eftersom det går mycket snabbare.

Avancerade funktioner i importgränssnittet

Fliken Inställningar i höger sidorad av importgränssnittet visar fem sektioner med avancerade alternativ för importbehandlingen.

Alternativ vid namnändring av filer

Kameror använder ofta filnamn som inte är särskilt meningsfulla för fotografier. Filnamnen används ofta igen när fotografierna har tagits bort från kameran. Det kan orsaka filnamnskonflikter om du laddar ner fotografier från många tagningar i samma album. Det kan också vara användbart att inkludera datum och tid då ett fotografi togs i filnamnet.

Om du väljer Kamerafilnamn ändras inte bildernas filnamn, men du har möjlighet att ändra skiftläge till stora eller små bokstäver med kombinationsfältet Ändra skiftläge till:. Om du väljer Anpassa kan du sätta ihop ett namnändringsmönster från kombinationsmenyn Alternativ, som innehåller originalets filnamn, filändelse, ägare och grupp, katalog, en dialogruta för att definiera ett sekvensnummer och en dialogruta för att lägga till tids- och datuminformation, antingen fast eller baserat på tidsinformationen skriven av kameran i bildfilen.

I dialogrutan för sekvensnummer finns två alternativ: Numrering medveten om filändelser och Numrering medveten om kataloger. Om de är markerade påbörjar digiKam en ny sekvens för varje filändelse och/eller katalog.

Dialogrutan för datum och tid ser ut så här:

Kalendern är bara aktiv om Fast datum väljes i kombinationsfältet Källa:. På så sätt kan du lägga till samma datum- och tidsinformation i filnamnen på alla importerade bilder eller videor. Om Bild är vald istället, använder digiKam tidsinformationen från metadata i bildfilerna. Du kan välja bland flera vanliga datum- och tidsformat och ett eget format med kombinationsfältet Format:. För det senare, välj Egen i kombinationsfältet Format: och fyll exempelvis i "dd.MM.yyyy hh:mm:ss". För mer information, läs klassreferensen för QDateTime.

Dessutom kan alternativen anpassas ytterligare med hjälp av ett antal modifieringar. En lista över alla alternativ och modifieringar tillsammans med en kort förklaring visas när informationsknappen klickas.

Tips

Sekvensnumret kan behövas om du har en kamera med mycket snabbt läge för bildsekvenser, där det är möjligt att få två fotografier med exakt samma datum och tid.

Det nya filnamnet som digiKam kommer att använda för fotografierna när de laddas ner visas under miniatyrbilden i bildikonen. Inställningarna av namnbyte ihågkoms nästa gång du använder kameragränssnittet.

Skapa album automatiskt

Markera Filändelsebaserade delalbum så skapar digiKam delalbum baserade på filändelsen hos de importerade bilderna i målalbumet. digiKam visar en dialogruta där du kan välja målalbum när du väl klickat på någon av nerladdningsalternativen, antingen i verktygsraden eller i objektmenyn. Om du vill skapa ett nytt album dit fotografierna kan laddas ner, klicka på knappen Nytt album. Det nya albumet skapas som en underkatalog till albumet som för närvarande är markerat i den befintliga albumlistan. Det betyder att om du inte vill att det nya albumet ska vara en underkatalog till en befintlig katalog måste du först markera samlingen där du vill skapa det nya albumet. Samlingar indikeras av ikonen .

Om din kamera tillhandahåller information om datum när ett fotografi tas, eller om du importerar från en USB-enhet eller katalog, innehåller bilderna EXIF-metadata med datum- och tidsinformation, och digiKam kan använda det för att automatiskt skapa delalbum i målalbumet under import. Delalbumens namn baseras på bildernas datum. Alla bilder som har samma datum laddas ner i samma delalbum om du markerar Datumbaserade delalbum. Alla kameror inkluderar inte den här informationen. Se avsnittet Sidoradens metadata för ytterligare detaljer om vilken information som kameran kan ha lagt till i dina fotografier.

Åtgärder i farten

Den här sektionen under inställningsfliken erbjuder flera alternativ för JPEG-bilder. Kombinationsfältet Mall: låter dig välja en av de metadatamallar som du anpassade i Mallinställningar. Du kan också komma åt Mallhantering med redigeringsknappen till höger om kombinationsfältet.

Skriv dokumentnamnet i EXIF och Rätta internt datum och tid skriver informationen till respektive EXIF-taggar och XMP-fält.

Om nästa ruta markeras utför digiKam åtgärden för automatisk rotation och vändning som beskrivs under Förlustfri bildrotation.

Konvertera till förlustfritt filformat låter dig konvertera bilderna till PNG, TIFF, PGF eller JPEG2000 under import.

Konverteringsalternativ för DNG

Sektionen gör det möjligt att aktivera DNG-konvertering av obehandlade bilder genom att markera Konvertera obehandlade bilder till DNG-behållare och välja alternativ för konverteringen. För att ta reda på mer om Digital Negative (DNG) använd länken DNG-behållare.

Inbädda originalfilen

Inbäddar den ursprungliga obehandlade filen i DNG-behållaren.

Förlustfri komprimering

Aktiverar förlustfri komprimering. Skillnaden mellan förstörande och förlustfri komprimering sägs vara nästan omöjlig att särskilja med DNG.

JPEG-förhandsgranskning

Välj om du vill att en JPEG-förhandsgranskning med normal eller full storlek ska inbäddas i DNG-behållaren, eller ingen alls.

Skript

Den sista sektionen under inställningsfliken erbjuder att köra skript för att behandla bilderna under import. Du kan skriva in skriptets filnamn i indatafältet eller söka efter det genom att använda knappen Bläddra.... Klicka på informationsknappen för att ta en titt på ytterligare uttryck för att anpassa kommandoraden.