Приручник за К‑калк

Бернд Јоханес Вибен

Памела Робертс

Ан Мари Мафу

превод: Драган Пантелић
ревизија Програми КДЕ‑а 16.08 (25. 7. 2016.)

К‑калк је калкулатор за окружење радне површи. Може се користити у једноставном режиму, за основне аритметичке операције, али и у напреднијим режимима, за научна и статистичка израчунавања, као и за баратање бројевним системима.