Podręcznik Dragon Player

Mike Diehl

Ian Monroe

Polskie tłumaczenie: Maciej Wikło
Zmiana 2 (28/12/2007)

Dragon Player jest prostym odtwarzaczem filmów dla KDE.