Hoofdstuk 2. Tellico gebruiken

Snelstart

Standaard begint Tellico met een lege boekverzameling. Om met een ander type verzameling te werken, maakt u het met het menuitem BestandNieuw of de knop op de werkbalk. Verzamelingen worden voorzien van enige van de meer algemene velden, maar u kunt ze naar behoefte toevoegen, wijzigen of verwijderen.

Nieuwe items kunnen toegevoegd worden door het gebruik van de Itembewerker. Het menu-item VerzamelingNieuw item zal de Itembewerker openen met een leeg item gereed voor bewerking. De Itembewerker kan ook geopend worden door het menu-item InstellingenItembewerker tonen. Nadat u de waarden van het item hebt ingevoerd, kunt u het opslaan in de verzameling door de knop Item opslaan in de dialoog van de Itembewerker te gebruiken, die open blijft in het geval u door wilt gaan met het toevoegen van nieuwe items. Nadat u een item aan de verzameling hebt toegevoegd, kunt u het wijzigen door er op te klikken in het hoofdvenster. Als de Itembewerker niet al open is, kunt u dubbel klikken op een item om de bewerker te openen en te beginnen met de bewerking.

Als u een afbeelding in het item wilt invoegen, dan kunt u de standaard KDE Bestandsselectie gebruiken door te klikken op de knop Afbeelding selecteren... in de Itembewerker of u kunt een afbeelding vanuit de bestandsbeheeder of webbrowser naar de Itembewerker.

Wanneer u een item selecteert, toont de Itemweergave een geformatteerde weergave van de inhoud van het item. U kunt het gebruikte sjabloon wijzigen voor het weergeven van het item in de Instellingendialoog.

De items in de verzameling worden gegroepeerd wanneer ze dezelfde waarden in bepaalde velden delen, zoals de auteur of dirigent. U kunt het veld dat wordt gebruikt voor groepering wijzigen door het afrolvak in de werkbalk te gebruiken of het menu-item InstellingenGroepsselectie.

U kunt het veld Snelfilter in de werkbalk gebruiken om snel het aantal zichtbare items te beperken tot diegenen die het woord dat u invoerde bevat. Het filter is ook nuttig wanneer u snel een item wilt vinden. U kunt de titel invoeren of een ander uniek woord dat het item identificeert en de Kolomweergave zal alleen de items tonen die overeenkomen met het filter. De statusbalk toont u hoeveel items er in de verzameling zijn en hoeveel er nu worden gefilterd.