Hoofdstuk 3. Skrooge gebruiken (beginner)

Het hoofdmenu

Skrooge volgt het standaard menu-schema van KDE. Het heeft dus veel menu-items die gemeenschappelijk zijn voor alle KDE toepassingen. Meer informatie over deze menu-items zijn te vinden in deze help-sectie.

Onderstaand vindt u beschrijvingen van menu-items specifiek voor Skrooge.

Het menu Bestand

U kunt in dit menu alle voor het Skrooge document van toepassing zijnde functies vinden

 • Wachtwoord wijzigen...: om het wachtwoord te wijzigen. Laat het veld leeg om het wachtwoord te verwijderen

 • Afdrukken...: om de geopende pagina's af te drukken

 • Afdrukvoorbeeld: om het voorbeeld te tonen voor het afdrukken

 • Importeren: om gegevens te importeren

  • Standaard bladwijzers importeren: om de standaard bladwijzers te importeren. Deze worden aangemaakt bij het aanmaken van een nieuw document

  • Categorieën importeren: om een set van voorgedefinieerde categorieën te importeren. Deze optie hangt af van uw land

  • Importeren: Om een import van handelingen uit bestanden uit te voeren

  • Met backends importeren: Om import-handelingen met alle gedeclareerde backends uit te voeren

  • Valutawaarden importeren...: om valutawaarden uit een bestand te importeren. Natuurlijk moet het csv-bestand de drie kolommen (eenheid, datum en hoeveelheid) hebben.

  • Regels importeren...: om Zoeken & verwerken regels die een categorie met een begunstigde associëren te importeren. Natuurlijk moet het csv-bestand de twee kolommen (begunstigde en categorie) hebben.

 • Exporteren...: om handelingen naar een bestand te exporteren

Het menu Bewerken

U kunt in dit menu alle voor het wijzigen van de geselecteerde objecten van toepassing zijnde functies vinden

 • Ongedaan maken: annuleer de vorige wijziging

 • Opnieuw: Pas de vorige geannuleerde wijziging opnieuw toe

 • Document terugdraaien: annuleer de vorige wijzigingen tot op de laatste keer opslaan

 • Verwijderen: Verwijdert de geselecteerde objecten (handelingen, rekeningen, categorieën, ...)

 • Eigenschap toevoegen: Voegt een regelmatig gebruikte eigenschap toe aan de geselecteerde objecten

 • Alles selecteren: Selecteert alle regels in de tabel van het huidige pagina

 • Snel invullen:: Maakt de creatie van nieuwe handelingen mogelijk door automatisch velden in te vullen aan de hand van eerder gecreëerde handelingen

 • Zoeken...: Opent de pagina voor Zoeken & verwerken met een ingevuld filter overeenkomend met het geselecteerde object

 • Markering omschakelen: Schakelt de markeringsstatus van de objecten om

 • Sluiten omschakelen: De gesloten status van objecten omschakelen

 • Transactie-controle...: Opent de pagina voor Handelingen in de transactie-controle modus

 • Markeer: wijs de geselecteerde handelingen aan

 • Groepeerbewerkingen: Groepeer de geselecteerde bewerkingen. Het dient ervoor om een koppeling te houden tussen bewerkingen. Het wordt gebruikt in het geval van transfers tussen rekeningen of in het geval van kopen/verkopen van aandelen. U Kunt het voor elk ander doel gebruiken. Let er op dat rapporten en grafieken u toestaan met de gegroepeerde bewerkingen al dan niet rekening te houden

 • Groeperen handelingen ongedaan maken: maak de groepering van degemarkeerde handelingen ongedaan

 • Dupliceren: Dupliceert de geselecteerde handeling om van de vorige een nieuwe te creëren

 • Sjabloon aanmaken: Creëert van een geselecteerde handeling een sjabloon

 • Sjabloon toepassen: Pas een sjabloon toe op geselecteerde handelingen

 • Sub-handelingen samenvoegen: Voegt de geselecteerde handelingen samen in een gesplitste handeling

 • Plannen: plan de geselecteerde handeling

 • Validatie geïmporteerde handelingen omschakelen: Valideer de geselecteerde geïmporteerde handelingen

 • Geïmporteerde handelingen samenvoegen: Voegt een geïmporteerde handeling samen met een ander handmatig ingevoerde handeling samen. Als de hoeveelheden verschillend zijn dan wordt om een bevestiging gevraagd

 • Splits aandeel: Splits het geselecteerde aandeel

Het menu Beeld

U kunt in dit menu alle voor de pagina's van toepassing zijnde functies vinden

 • Editor inschakelen: activeer de editor op de huidige pagina

 • Nieuw tabblad: open een nieuw tabblad

 • Laatste gesloten pagina heropenen: herstel de laatst gesloten pagina

 • Sluiten: Sluit de huidige pagina

 • Alles sluiten: alle pagina's sluiten behalve de vastgezette

 • Alle anderen sluiten: alle pagina's sluiten behalve de huidige en de vastgezette

 • Deze pagina vastzetten: Zet de huidige pagina vast. Dit voorkomt het verplaatsen door andere of het sluiten

 • Paginastatus herstellen: Herstel de status van de huidige pagina

 • Paginastatus opslaan: de status van de huidige pagina opslaan

 • Bladwijzerstatus overschrijven: de status van de huidige pagina in de bladwijzers opslaan. De bladwijzer wordt bijgewerkt met de nieuwe status

Het menu Ga naar

U kunt in dit menu alle voor de pagina's van toepassing zijnde functies vinden

 • Startpagina: Sluit alle pagina's en heropent alle automatische bladwijzers net zoals wanneer u het document opent

 • Vorige: Vervangt de inhoud van de huidige pagina door de inhoud van de vorige. Zoals in een web browser

 • Volgende: Vervangt de inhoud van de huidige pagina door de inhoud van de volgende. Zoals in een web browser

 • Gemarkeerde openen...: opent de gemarkeerde handelingen

 • Laatst gewijzigde openen...: opent handelingen die zijn gewijzigd door de laatste actie

 • Potentiële duplicaten openen...: open handelingen opent een pagina met handelingen die gelijke hoeveelheden en datums heeft

 • Sub-handelingen openen: sub-handelingen openen van de geselecteerde handeling. Gelijk aan een dubbelklik

 • Rapport openen...: Opent een rapport gebaseerd op de selectie. Dit is erg handig. Bijvoorbeeld: als u 2 rekeningen heeft geselecteerd en u start deze actie dan zal de rapport pagina met alleen de handelingen van deze rekeningen worden geopend

 • Geïmporteerde handelingen die nog niet gevalideerd zijn openen...: niets aan toe te voegen

 • Handelingen zonder categorie openen...: Opent allehandelingen die nog geen categorie hebben

 • Overdracht zonder categorie openen...: Opent alle overdrachten die nog geen categorie hebben

 • Handelingen zonder begunstigde openen...: opent alle handelingen zonder begunstigde

 • Open overboekingen zonder begunstigde...: alle overboekingen zonder begunstigde openen

 • Handelingen zonder modus openen: opent alle handelingen zonder modus

 • Handelingen openen met niet uitgelijnde datums...: Opent alle enkele handelingen waarvan de datum niet is uitgelijnd met zijn sub-handelingen

 • Handelingen openen met niet uitgelijnde opmerkingen...: Opent alle enkele handelingen waarvan het commentaar niet is uitgelijnd met zijn sub-handelingen

 • Handelingen in groepen met alleen één handeling openen...: Opent alle enkele handeling die alleen zijn in een groep

 • Zeer oude handelingen openen: niets aan toe te voegen

Het menu Hulpmiddelen

 • Overdrachten zoeken en groeperen: potentiële overdrachten aanmaken

 • Import van bank wissen: handelingen na importeren wissen

 • Anoniem maken: uw document anoniem maken om te helpen bij debuggen van Skrooge

 • Commentaar van sub-handeling uitlijnen: corrigeer enkelvoudige handelingen waarvan het commentaar niet is uitgelijnd

 • Datums van sub-handelingen uitlijnen: corrigeer enkelvoudige handelingen waarvan de datums niet zijn uitgelijnd

 • Groepen met alleen één handeling verwijderen: corrigeer alleen in een groep

 • Ongebruikte begunstigden verwijderen: niets aan toe te voegen

 • Ongebruikte categorieën verwijderen: niets aan toe te voegen

 • Ongebruikte eenheden verwijderen: niets aan toe te voegen

 • Handelingen zonder verdere actie valideren: geïmporteerde handelingen valideren

 • Budgetregels toepassen: Bereken de budgets opnieuw uit aan de hand van de opgestelde regels

Het menu Instellingen

 • Menubalk tonen: om het menu te tonen of te verbergen

 • Werkbalken worden getoond: om werkbalken te tonen of te verbergen

 • Statusbalk tonen: om de statusbalk te tonen of te verbergen

 • Sneltoetsen configureren...: om de sneltoetsen van elk commando te wijzigen

 • Werkbalken configureren...: om de indeling van werkbalken te wijzigen

 • Meldingen configureren...: om de meldingen te wijzigen

 • Skrooge configureren...: om toegang te geven tot de hoofdinstellingen van Skrooge