Handelingen

Handelingen zijn, wel, alle handelingen die u bij een rekening uitvoert, dit kan een uitgave zijn, inkomsten, overboeking, verkoop, aankoop... Hier besteed u waarschijnlijk de meeste tijd bij het gebruik van Skrooge.

Om handelingen te kunnen invoeren, moet u tenminste een rekening gecreëerd hebben.

De handeling-weergave

Eigenschappen van handelingen

Rekening

De rekening waarop de handeling is uitgevoerd. Selecteer het in de lijst met bestaande rekeningen.

Datum

De datum waarop de handeling is uitgevoerd. U kunt een kalender openen met de omlaagwijzende pijl rechts van het invoerveld.

Hoeveelheid

Het bedrag dat u uitgaf of verdiende met deze handeling. In Skrooge moet u dit in twee aparte velden invoeren: Aantal, en Eenheid.

De hoeveelheid is negatief voor een uitgave (-30, bijvoorbeeld), en positief voor inkomsten (+250, of eenvoudig 250). Dit veld werkt ook als een rekenmachine, bijv. als u een uitdrukking invoert zoals 10 + 3.23*2 dan zal het resultaat in het veld zijn 16.46.

Als het teken voor hoeveelheid niet is opgegeven, dan zal Skrooge de categorie gebruiken om de meest toepasselijke te vinden.

In Skrooge is het vereist dat u de eenheden opgeeft omdat een handeling niet noodzakelijkerwijs in uw hoofd valuta is gedaan. Als voorbeeld, als u aandelen aankoopt of verkoopt, dan is de handeling een aandeel.

Begunstigde

Aan wie betaalde u, of wie gaf het geld aan u.

Betaalwijze

Wat was de gebruikte betaalwijze voor deze handeling. Iets in de lijn van Credit Card, Cheque, Storting... U noemt het maar !

Bijbehorend bij een betaalwijze, is een optionele getal. Dit gebruikt men meestal om het check nummer, of een overboekingsnummer in te voeren.

Categorie

In welke Categorie valt deze handeling. Als u een handeling in meer dan een categorie wilt indelen, gebruik dan de split modus.

U kunt kiezen of u een bestaande categorie gebruikt of een nieuwe typt. In dat geval, zal Skrooge deze voor u creëren terwijl u verder gaat met de handeling.

Het scheidingsteken tussen de hoofdcategorie en de subcategorie is het >-karakter. Als u typt Kleding > Schoenen, dan zal Skrooge als het nog niet bestaat de categorie Kleding creëren, en de subcategorie Schoenen.

Natuurlijk mag u complete categorie-bomen creëren, zoals Transport > Auto > Brandstof > Ongelood, Skrooge zal dan gewoon de hele hiërarchische structuur creëren.

Toelichting

Elk gewenste commentaar.

Volger

Als u de onkostenvergoeding voor deze handeling wilt volgen, voer dan hier de naam van de Volger in. Als u met meer dan een volger deze handeling wilt volgen, gebruik dan de splitsen mode.

Lijst met handelingen

De lijst met handelingen neemt de vorm aan van een tabel die alle handelingen die overeenkomen met het huidige tabelfilter en de zoektermen, met een rij voor elke handeling. Naast de standaard handelingeigenschappen en elke andere eigenschap die u hebt gedefinieerd voor deze rekening, zal Skrooge de volgende kolommen tonen:

Status

Een gevuld vakje betekent dat deze handeling is bevestigd tijdens de transactie-controle. Een half gevuld vakje betekent dat de handeling is aangewezen en transactie-controle bezig is.

Bladwijzer

Markeer deze handeling als bladwijzer, een synoniem voor favoriet.

Gepland

Als een handeling is gepland, dan toont deze kolom het pictogram voor een stopwatch.

Deze kolommen hebben daarnaast nog enkele nadere aanduidingen hebben:

Betaalwijze

Als de handeling een onderdeel is van een overdracht, dan wordt de modus voorafgegaan door het pictogram van een dubbele pijl.

Categorie

Als de handeling is gesplitst, dan wordt de categorie voorafgegaan door het pictogram van een driedubbele pijl.

Zoals bij alle lijsten inSkrooge, kunt u het volledig naar wens de weergave van de lijst aanpassen.

Een handeling aanmaken

Om een gewone handeling aan te maken, kunt u de knop Wissen gebruiken om alle velden te legen en een nieuwe handeling vanaf nul te beginnen. U kunt dan de eigenschappen daarvan vullen (handmatig of met de hulp van snel bewerken), en op Toevoegen klikken.

Als de juiste instellingen zijn ingeschakeld, dan wordt de categorie ingesteld als u de begunstigde invoert.

U kunt ook in de bestaande handelingen een vergelijkbare handeling selecteren, de noodzakelijke wijzigingen uitvoeren, en dan op Toevoegen klikken.

Gesplitste handeling

Een gesplitste handeling is een handeling die meerdere datums, categorieën, commentaren of volgers heeft. U kunt omschakelen naar de bewerkmodus voor gesplitste handeling met de knop Splitsen onderaan het weergavevenster Handelingen. Als u omschakelt naar de bewerkmodus voor gesplitste handeling, worden de velden voor Categorie, Commentaar en Volger vervangen door tabellen.

Het bewerkingspaneel om handelingen te splitsen.

Om een cel in deze tabel te bewerken, dubbelklikt u erop.

U kunt net zoveel regel toevoegen als u nodig heeft. Als u op een regel de hoeveelheid wijzigt, dan zal Skrooge het verschil met de totale hoeveelheid handelingen uitrekenen, en de overblijvende hoeveelheid in de laatste regel van de tabel laten zien. Als u de hoeveelheid in de laatste regel wijzigt, dan wordt een nieuwe regel toegevoegd met de overblijvende hoeveelheid.

De velden gedragen zich hetzelfde als in de standaard bewerkmodus:

 • De split op datum is handig als u bijvoorbeeld voor 3 maanden van uw sporttraining betaald. U kunt in dat geval de betaling delen door 3 maanden,wat weer van invloed is op de rapporten.

 • De categorie is een keuzelijst met bestaande categorieën. U kunt een nieuwe categorie toevoegen, Skrooge zal het creëren op het moment dat het de handeling creëert.

 • De Hoeveelheid werkt als rekenmachine.

 • De volger is een keuzelijst met bestaande volgers. U kunt een nieuwe volger toevoegen, Skrooge zal het creëren op het moment dat het de handeling creëert.

Overdracht

Een overboeking is eigenlijk een dubbele handeling: bij het creëren van een overboeking, zal Skrooge twee handelingen creëren van tegengestelde bedragen (een positief, de andere negatief), bij twee verschillende rekeningen. De eigenschappen wijken hier een beetje af van een standaard handeling:

Het bewerkingspaneel voor overdrachten.

U vindt een lijst "Naar rekening" waar u de rekening zou moeten selecteren waar het geld naar moet gaan.

Omdat een overboeking inhoud "Neem wat geld van rekening A en stop het op rekening B", zal als u een teken toevoegt in het veld voor hoeveelheid (+ of -), dit worden genegeerd. De handeling voor rekening A zal altijd negatief zijn, en positief voor rekening B.

Aandelen

Eerst moet u enkele aandelen in het systeem aanmaken voordat u ze kunt volgen, u kunt in de instellingen ervoor kiezen om de data automatisch bij het openen van het bestand bij te laten werken. Wij raden ook aan een aparte rekening te creëren (bijv. "ETF") om de investeringen gescheiden te houden en ze op het dashboard te kunnen zien.

Nu kunt u uw handelingen als "aandelen" toevoegen:

Het bewerkingspaneel voor aandelen.

 • Hoeveelheid is het aantal aandelen die u heeft gekocht (positief getal) of verkocht (negatief getal)

 • Symbool is de vorige eenheid die u creëerde

 • Aantal aandelen is de totale prijs die u voor de aandelen heeft betaalt / het bedrag dat u kreeg bij de verkoop, zonder provisie en belasting

 • Commissie is het bedrag dat u aan de bank betaalt als vergoeding voor het werk van die transactie

 • Belasting is alle bedragen die u betaalde (meestal als er winst is)

Geplande Handelingen

Als bekent is dat een handeling op regelmatige basis wordt herhaald, dan wilt u misschien dat Skrooge dit automatisch voor u invult in de lijst met handelingen. Dit kunt doen door een handeling te plannen, door de knop voor Planningen te gebruiken.

De standaard mogelijkheden zijn:

 • Iedere maand herhalen

 • 5 dagen voor afspraak mij een herinnering sturen

 • Automatisch invullen op afspraak

De standaardwaarden kunt u wijzigen in de instellingen van Skrooge.

U kunt ook van elke geplande handeling de waarden wijzigen in de Plugin voor planningen.

Skrooge gebruikt de waarden van de laatste invoer van de geplande handeling voor het vullen van de volgende. Als u bijvoorbeeld het bedrag van uw maandelijkse bijdrage aan de KDE wijzigt van 100€ naar 200€, dan zullen de volgende door Skrooge aangemaakte handelingen automatisch het bedrag van 200€ hebben.

Snel bewerken

Welke bewerkingsmethode u ook kiest, er is een nuttige functie genaamd Snel bewerken die het werk kan versnellen bij het aanmaken van nieuwe handelingen. Het vult de eigenschappen van een handeling in op basis van eerder ingevoerde handelingen. Voer een waarde in bij een willekeurig veld, en druk op F10 of klik op het pictogram voor Snel bewerken (zonder het geselecteerde veld te verlaten).

Skrooge zal zoeken naar het eerste (bijv. de meest recente) handeling met dezelfde waarde in hetzelfde veld, en zal alle andere velden met dezelfde waarden van die handeling vullen. Roep Snel bewerken opnieuw aan, en het zal naar de volgende handeling zoeken, enzovoorts.

Waarschuwing

Snel bewerken kijkt niet naar de datum, omdat het onwaarschijnlijk is dat u exact dezelfde handeling wilt creëren, compleet met dezelfde datum...

Velden die u al gewijzigd heeft voordat u Snel bewerken aanroept, daarvan wordt de inhoud niet gewijzigd. Dit kunt u zien doordat het veld een andere achtergrondkleur heeft, zodat u weet dat het "bevroren" is.

Wat hier anders is dan vergelijkbare functies in andere persoonlijke financiële programma's is:

 • De gebruiker roept het aan

 • Het zoekt alle eerdere handelingen met dezelfde waarde in dat veld op

En het werkt zelfs in gesplitste handelingen !

Transactiecontrole

Transactie-controle is een proces om u ervan te verzekeren dat alle handelingen in een rekening overeenkomen met wat de bank ervan vindt. Daarbij zijn nodig u, de stand van uw rekening, en een pen. Transactiecontrole kan op een bepaald tijdstip gedaan worden.

Voer eerst alle handelingen in voor de rekening tot dat punt in tijd; als u dat kunt, download transacties van de bank en importeer ze in Skrooge om gegevensinvoer te beperken. Selecteer daarna in het venster met de handelingen de via de keuzelijst de rekening waarvan u de consistentie wilt controleren; of in de rekeningweergave, klik dubbel op de rekeningnaam of breng het contextmenu op en kies Handelingen openen.... Schakel om naar de modus voor transactie-controle met de knop voor Informatie wisselen onder de tabel met handelingen.

Informatie over de transactie-controle.

Voer in het betreffende vak het saldo in van uw rekening zoals het door uw bank is opgegeven. U kunt nu verdergaan door in Skrooge elke handeling aan te wijzen in uw bankafschrift verschijnt: u kunt ofwel op zijn keuzevakje in de statuskolom klikken of het contextmenu opbrengen en Aanwijzen kiezen. Het keuzevakje voor deze handeling zal gedeeltelijk gevuld zijn, totdat u de transactie-controle hebt voltooid.

Tijdens het aanwijzen van handelingen, ziet u wat Skrooge toont in de informatie-zone:

 • Delta: het verschil tussen het eerder ingevoerde saldo van de bankrekening en het totaal van alle gecontroleerde handelingen

 • Uitgaven: het total bedrag van aangewezen uitgaven

 • Inkomsten: het total bedrag aan aangewezen inkomsten

Deze wijzigende totalen helpen u handelingen te zien die u mogelijk vergeten bent in Skrooge in te voeren. Veel bankafschriften leveren vergelijkbare totalen zoals "Opnamen" of "Inleg en betalingen", hoewel ze aparte totalen kunne hebben voor "Rente", "Kosten". Wanneer de delta gelijk is aan 0, dan zou u alle handelingen overeenkomend met de records van de bank hebben aangewezen. U zou bijvoorbeeld per ongeluk een debet van € 8 en een credit van € 2 over het hoofd hebben gezien en een bankdebet van € 6; het netto is hetzelfde, min € 6. Wanneer de delta 0 is, de knop Aangewezen handelingen valideren is ingeschakeld. Klik op deze knop om uw transactie-controle te voltooien: alle aangewezen handelingen zijn nu gecontroleerd.

Tip

Kan automatisch alle geïmporteerde handelingen voor u markeren

Als de optie Verberg gecontroleerde handelingen voor de tabel is geselecteerd uit zijn menu "Tonen" (zie Filter de tabel), dan zullen deze handelingen nu verborgen zijn.

Als de transactie-controle niet mogelijk is om de een of andere reden, dan kunt u een gefingeerde handeling uitvoeren die in combinatie met de andere handelingen uw aangewezenen de delta op 0 zet, waarmee u in staat bent de transactie-controle te voltooien. Om dat te doen, klik op de knop "toevoegen" in de werkbalk voor de modus transactie-controle. U kunt de standaard waarden van deze gefingeerde handeling in de instellingen van de toepassing zetten, in de sectie Handelingen. Gedurende transactie-controle, als u de toepasselijke instelling activeert, zal Skrooge automatisch alle aangemaakte handelingen aanwijzen.

Sjabloon handelingen

In Skrooge kunt u handeling-sjablonen creëren, bijv. handelingen die u als het nodig is kunt hergebruiken. Bijvoorbeeld, stelt u zich voor dat u gewent bent om een DVD te huren om deze thuis te bekijken. De handeling is altijd hetzelfde :

 • Hoeveelheid: -4.99

 • Betaalwijze: Credit Card

 • Begunstigde: Acme Video

 • Categorie: Ontspanning > Video

Maar u kunt er geen periodieke handeling van maken, omdat u alleen een DVD huurt als u er zin in hebt, niet elke week. Het idee achter sjabloon handelingen is dat u een basis geeft die u makkelijk en snel in uw lijst met handelingen kunt toevoegen.

Omdat sjabloon handelingen gewoon nog een ander soort handelingen zijn, kunt u ze gewoon selecteren via tab voor handelingen, en de betreffende keuze in het menu Tonen gebruiken:

Omschakelen tussen sjablonen en handelingen.

De creatie van een sjabloon verloopt hetzelfde als de creatie van een handeling, door zijn eigenschappen te definiëren. Merk op dat u ook van een bestaande handeling een sjabloon kan creëren (door bij een handeling het contextmenu te openen). In dat geval zal de sjabloon dezelfde eigenschappen als de handeling hebben.

U gebruikt een sjabloon voor de creatie van een nieuwe handeling door erop te dubbelklikken. Er zal een nieuwe handeling met dezelfde eigenschappen als het sjabloon worden gecreëerd, maar wel met de huidige datum. Daarna kunt u de eigenschappen naar wens aanpassen

Sjablonen kunt u ook plannen.