Energiebeheer

Dario Freddi

Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
herziening Plasma
5.7 (2016-08-26)

PowerDevil, een energiebeheerdaemon

Deze module is een configuratiehulpmiddel voor het beheer van Energiebeheer in Plasma™. Het configureert de PowerDevil-daemon, die u kunt starten of stoppen vanuit de module Achtergronservices in Systeeminstellingen.

Met deze module kunt u het gedrag van uw computer in verschillende situaties definiëren, waarmee u zo veel als mogelijk energie kunt besparen.

Powerdevil werkt alleen met Solid en is in uw bureaublad geïntegreerd. U zult zelfs niet merken dat het actief is, behalve door de meldingen. Bovendien controleert Powerdevil eerst uw systeemeigenschappen, zodat u in deze module alleen opties zult zien die beschikbaar zijn voor uw systeem.

Opmerking

Merk op dat PowerDevil uw systeem niet afvraagt. Dit betekent dat het geen energie verspilt terwijl u het probeert te besparen, zoals sommige andere energiebeheerders doen.

Instellingen voor energiebeheer

Deze pagina toont de actuele instellingen voor energiebesparing. Als er een batterij is gedetecteerd, dan hebt u drie tabbladen met verschillende instellingen voor de profielen Op wisselstroom, Op batterij en Op lage batterij.

Instellingen voor energiebeheer

Instellingen voor energiebeheer

Er zijn heel wat opties die u kunt instellen voor elk profiel:

Schermhelderheid

Stelt de schermhelderheid in met een schuifregelaar.

Scherm dimmen

Als dit is geactiveerd, dan zal het scherm progressief gedimd worden, totdat helderheid 0 wordt bereikt, in de hoeveelheid tijd die is gespecificeerd in het spinvak.

Energiebesparing bij het beeldscherm

Hier kunt u de timeout instellen voor uitschakelen van de draaischakelaar.

Sessie onderbreken

Onderbreekt de sessie na de geselecteerde tijd naar de status Slaap, Winterslaap, Afsluiten of Scherm vergrendelen.

Knop voor afhandelen van evenementen

Selecteert de actie die zal worden uitgevoerd als het deksel van de laptop wordt gesloten of een knop wordt ingedrukt.

Script uitvoeren

Activeert deze optie om een eigen script uit te voeren wanneer een profiel is geladen, ontladen of na een gegeven hoeveelheid tijd.

Energiebesparing van draadloos

Activeer deze optie om individuele acties voor verbindingen met Wi-Fi, Mobiel breedband of Bluetooth.

Instellingen voor activiteiten

Hier kunt u energiebeheerinstellingen configureren per activiteit. De instellingen voor elke activiteit kunnen op het eigen tabblad worden ingesteld.

Instellingen voor activiteiten

Instellingen voor activiteiten

Geen speciale instellingen gebruiken

Gebruik de instellingen gedefineerd op de pagina Energiebesparing page.

Definieer speciaal gedrag

Er is een speciaal gedrag gekozen voor de activiteit, als deze optie wordt gekozen. Als dit een presentatieactiviteit is, activeer dan de vakjes Nooit het scherm uitschakelen en Nooit de computer afsluiten of laten slapen. Het is ook mogelijk het tijdsinterval voor de computer te definiëren om naar een onderbrekingsmodus om te schakelen voor de energiebesparingsactiviteiten.

Gescheiden instellingen gebruiken (alleen gebruikers met ervaring)

Deze optie stelt gebruikers in staat om de details van energiebesparing in te stellen voor een aparte activiteit. De instellingen zijn te vergelijken met de instellingen uit de pagina Energiebesparing.

Geavanceerde instellingen

Geavanceerde instellingen

Geavanceerde instellingen

Batterijniveaus

Deze items worden alleen getoond als er een batterij is gedetecteerd.

Laag niveau

Hier kunt het percentage instellen dat als laag beschouwd wordt voor de lading van de batterij.

Kritiek niveau

Hier kunt het percentage instellen dat als kritisch niveau beschouwd wordt voor de lading van de batterij.

Op kritiek niveau

Definieert de actie die uitgevoerd wordt als batterij het kritieke niveau bereikt.

Randapparaten

Definieert het lage niveau voor randapparaten bijv. een draadloze muis.

Meldingen instellen

Als u een betere controle wilt hebben over uw meldingen dan kunt u deze verfijnen door op deze knop te klikken.