Het handboek van Klipper

Philip Rodrigues

developer: Carsten Pfeiffer
Vertaler/Nalezer: Tom Albers
Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning
herziening Plasma 5.20 (2021-04-17)

Klipper is de Plasma™ klembordtoepassing voor het kopiëren en plakken.