Klembord- & selectiegedrag

Algemeen

Klipper kan gebruikt worden om het gedrag van het klembord in combinatie met selecties binnen Plasma™ in te stellen.

Opmerking

X Window System® gebruikt twee verschillende klembordbuffers. De selectie en het klembord. Tekst wordt in het selectiebuffer geplaatst door tekst simpelweg te selecteren. U kunt deze tekst vervolgens plakken met uw middelste muisknop. Tekst wordt op het klembord geplaatst door de tekst te selecteren en vervolgens de toetscombinatie Ctrl+X of Ctrl+C te gebruiken. Tekst kan dan weer geplakt worden door de combinatie Ctrl+V of door uit het contextmenu te kiezen voor Plakken.

Het gedrag van klembord & selectie wijzigen

Om het gedrag van selectie en klembord te veranderen kiest u voor Klembord configureren... uit het contextmenu van Klipper dat verschijnt door op het pictogram in het paneel te klikken. Kijk vervolgens naar de pagina Algemeen. U kunt hier Inhoud van het klembord en de selectie synchroniseren uitschakelen. Dan werkt het zoals hierboven beschreven is. Bij inschakelen zal de optie Selectie negeren voorkomen dat Klipper de geselecteerde tekst in de klembordgeschiedenis opneemt. Overigens zullen gedefinieerde acties nu ook niet meer werken op selecties. Door te kiezen voor Inhoud van het klembord en de selectie synchroniseren zorgt er voor dat de twee buffers zoals hierboven beschreven altijd gelijk aan elkaar zullen zijn. Geselecteerde tekst kan dan ook geplakt worden met zowel de middelste muisknop alsook met de toetscombinatie Ctrl+V. Dit geldt ook voor tekst die geplaatst is op het klembord.