Acties

Klipper kan bepaalde acties uitvoeren op de inhoud van het klembord. Dit gebeurt als de inhoud voldoet aan een opgegeven reguliere expressie. U kunt er bijvoorbeeld voor zorgen dat zodra er gegevens in het klembord geplaatst worden die beginnen met http://, dit doorgegeven wordt aan Firefox of Konqueror zodat deze de URL kan openen. Als de inhoud, bovendien, overeenkomt met een pad, dan kunnen soortgelijke acties uitgevoerd worden in overeenstemming met het type bestand. Als bijvoorbeeld het pad naar een PDF-bestand is gekopieerd naar het klembord, dan kan het bestand bekeken worden in Okular

Om deze functie te gebruiken, selecteert u een URL of bestandsnaam. Als er een reguliere expressie in Klipper voldoet, dan zal er een menu openen met de programma's voor uw selectie. Gebruik uw muis of pijltjestoetsen om de gewenste handeling te selecteren. Klipper zal de gevraagde toepassing openen met het adres dat in de selectie staat.

Als u geen handeling wilt uitvoeren aan de hand van de inhoud van het klembord, selecteert u Deze dialoog deactiveren uit het menu. Als u het menu verlaat, zal het menu verdwijnen zodat u verder kunt gaan met waar u mee bezig was. De tijd dat het menu zal verschijnen, kunt u wijzigen in de instellingendialoog met de optie Tijdslimiet voor actiecontextmenu's bij de pagina Algemeen. U kunt separaat het bestandspaddeel met de optie Op MIME gebaseerde acties inschakelen onder de pagina Acties.

Acties kunnen volledig uitgeschakeld worden door de sneltoets Ctrl+Alt+X te gebruiken.

Klembordinhoud die voldoet aan een reguliere expressie, kunnen ook worden bewerkt voordat een actie wordt uitgevoerd. Selecteer Inhoud bewerken... rechts van het klembord-item u kunt de inhoud van het klembord-item aanpassen in de dialoog die verschijnt voordat u op de knop OK heeft geklikt om de gewenste actie uit te voeren.

Door te klikken op Ctrl+Alt+R wordt het venster getoond waarmee u de laatste actie van Klipper kunt herhalen.