Actie-instellingen

Acties nogmaals uitvoeren op een item geselecteerd uit te geschiedenis

Indien geselecteerd zal wanner er een ingang uit de geschiedenis van Klipper geselecteerd wordt, nogmaals het actie-venster getoond worden, indien van toepassing.

Witruimte verwijderen bij het uitvoeren van acties

Indien geactiveerd zullen witruimtes (veroorzaakt door bijvoorbeeld spaties en tabs) aan het begin en het einde van de klembordinhoud verwijderd worden voordat de inhoud doorgegeven wordt aan een actie. Dit is handig als de inhoud bijvoorbeeld een internetadres bevat met spaties. Een browser zal in dat geval een foutmelding geven.

Op MIME gebaseerde acties inschakelen

Indien geselecteerd, zal een lijst met toepassingen voor de gedetecteerde MIME-types in het pop-upmenu verschijnen, naast de door u gedefinieerde acties.

Actielijst

Op de pagina Acties kunt u dubbelklikken op een reguliere expressie of op een actie die u wilt bewerken of selecteer het en druk op de knop Actie bewerken. Vervolgens kunt u de tekst met de expressie bewerken.

Toevoegen van acties

Klik op de knop Actie toevoegen... om een reguliere expressie toe te voegen die Klipper overeen moet laten komen. Klipper gebruikt QRegularExpression van Qt™ die PCRE (Perl Compatible Regular Expressions) gebruikt.

U kunt een beschrijving van de reguliere expressie (bijvoorbeeld Internetadres) opgeven door met uw linkermuisknop te klikken in de kolom Beschrijving.

Opmerking

U kunt gedetailleerde informatie over het gebruik van QRegularExpression reguliere expressies vinden in de de Qt upstream documentatie.

Hoe u de reguliere expressies kunt bewerken staat hierboven reeds vermeld. Om een uit te voeren commando toe te voegen klikt u op Commando toevoegen en bewerkt u het commando in een tekstvak. Dubbelklikken op een commando stelt u in staat deze te bewerken.

De parameter %s wordt vervangen door de inhoud van het klembord. Als u bijvoorbeeld als commando kwrite %s opgeeft en de inhoud van het klembord is /home/toma/tekstbestand, dan zal uiteindelijk het commando kwrite /home/toma/tekstbestand worden uitgevoerd. Om het commando te gebruiken in een shell, dient u %s te 'escapen', gebruik dan dus \%s.

Geavanceerd

Het venster Acties deactiveren voor vensters van het type WM_CLASS verschijnt.

Sommige programma's, zoals Konqueror, gebruiken het klembord ook intern. Indien u ongewenste Klipper-vensters krijgt wanneer u een bepaalde toepassing gebruikt, kunt u het volgende doen:

  1. Open de toepassing.

  2. Vanuit een terminal, start u xprop | grep WM_CLASS en vervolgens klikt u op het venster van de toepassing.

  3. De eerste tekst na het '=' teken is de tekst die u dient in te voeren.

Wanneer de WM_CLASS is toegevoegd, zullen er geen acties meer veroorzaakt worden door vensters van die toepassing.