Instellingen voor systeemmeldingen

Mike McBride

Kai Uwe Broulik

Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
herziening Plasma 5.21 (2021-04-16)

Instellingen voor systeemmeldingen

In Plasma™, zoals bij alle toepassingen, dient de gebruiker geïnformeerd te worden wanneer er een probleem is opgetreden of er iets is gebeurd. Plasma™ gebruikt Systeemmeldingen om de gebruiker te informeren wat er gebeurt.

Met deze module kunt u bepalen wat Plasma™ doet om u van een gebeurtenis op de hoogte te stellen.

Instellingen voor meldingen

Modus Niet storen

Deze modus schakelt alle visuele en de meeste hoorbare meldingen uit om u te kunnen focussen op uw huidige taak. Instellingen in deze sectie laten u configureren onder welke omstandigheden Plasma™ automatisch de modus Niet storen inschakelt.

Wanneer schermen gespiegeld zijn inschakelen

Automatisch modus Niet storen inschakelen wanneer u uw schermen spiegelt, bijvoorbeeld gedurende een presentatie.

Tijdens scherm delen inschakelen

Automatisch modus Niet storen inschakelen wanneer u uw schermen deelt, bijvoorbeeld gedurende een online lezing.

Kritieke meldingen tonen

Of kritieke meldingen getoond moeten worden, zoals wanneer uw batterij bijna leeg is, zelfs wanneer u in modus Niet storen bent.

Omschakelen met:

Een globale sneltoets die u kunt indrukken om modus Niet storen op elk moment in of uit te schakelen.

Filters

Kritieke meldingen: Altijd op de voorgrond

Kritieke meldingen bovenaan houden, zoals wanneer uw batterij bijna leeg is. Dit verzekert dat deze altijd zichtbaar is bij het bekijken van een video in modus volledig scherm of bij het geven van een presentatie.

Normale meldingen: Altijd op de voorgrond

Normale meldingen, zoals berichten, bovenaan houden. Dit verzekert dat deze altijd zichtbaar zijn bij het bekijken van een video in modus volledig scherm of bij het geven van een presentatie.

Meldingen met lage prioriteit tonen: Pop-up tonen en In geschiedenis tonen

Of meldingen met lage prioriteit, zoals wijziging van track in uw mediaspeler, respectievelijk als pop-ups of in de geschiedenis getoond worden.

Gedrag

Pop-up: Nabij pictogram voor meldingen tonen

Pop-ups voor meldingen tonen dichtbij waar uw meldingenpictogram zich in uw paneel bevindt.

Aangepaste positie kiezen...

Laat u een vaste schermhoek kiezen waar pop-ups van meldingen geplaatst zullen worden.

Verbergen achter:

Na hoeveel seconden de pop-up voor meldingen automatisch verdwijnt. U kunt iets kiezen ergens tussen 1 en 120 seconden.

Voortgang van toepassing en bijeenhouden

Voortgang van toepassing

Opties in deze sectie besturen hoe voortgang van toepassingen, zoals kopiëren of downloaden van een bestand, wordt getoond.

In takenbeheer tonen

Kleur het venster in het paneel gebaseerd op de voortgang.

In meldingen tonen

Een pop-up voor meldingen tonen gedurende de voortgang.

Pop-up open houden tijdens voortgang

Of de pop-up zichtbaar zou moeten blijven tijdens de gehele duur van de voortgang of automatisch zich verbergt. Het zal altijd weer getoond worden wanneer de taak eindigt of mislukt.

Bijeen gehouden meldingen
In takenbeheer tonen

Laat toepassingen een samenvatting in het paneel tonen, zoals een aantal ongelezen meldingen.

Toepassinginstellingen

Klikken op de knop Configureren... aan het eind van de lijst opent de instellingenpagina van de toepassing die u het gedrag van meldingen laat configureren op basis van per-toepassing en per-service.

De zijbalk links gebruiken om een item te kiezen uit de categorie Toepassingen of Systeemservices.

Algemene pop-ups voor waarschuwingen evenals opstart= en afsluitgeluiden zijn gelocaliseerd onder de service Plasma Workspace.

Toepassingen die geen juiste identificatie leveren, zoals shell-scripts, kunnen geconfigureerd worden met het item Andere toepassingen.

Pop-ups tonen

Of deze toepassing pop-up-meldingen mag tonen.

In modus niet storen tonen

Of deze toepassing pop-up-meldingen mag tonen zelfs indien in modus Niet storen.

In geschiedenis tonen

Of deze meldingen van de toepassing bewaard zullen worden in de geschiedenis van meldingen..

Bijeen gehouden meldingen tonen

Of deze toepassing samenvattingen in het paneel mag tonen, zoals aantal ongelezen meldingen.

Gebeurtenissen configureren...

Voor KDE-toepassingen kunt u ook elke melding individueel configureren.