Lettertypenbeheer

Craig Drummond

Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
herziening Plasma 5.20 (2021-04-09)

Lettertypenbeheer

Deze module is verantwoordelijk voor het installeren, de-installeren, bekijken en beheren van uw lettertypen.

Lettertypengroepen

Er zijn 4 speciale voor-gedefinieerde lettertypengroepen:

 1. Alle lettertypen Dit toont alle lettertypen, beide persoonlijke en systeem-brede.

 2. Persoonlijke lettertypen De getoonde lettertypen zijn uw persoonlijke lettertypen en zullen niet beschikbaar zijn aan andere gebruikers.

 3. Systeem lettertypen De getoonde lettertypen zullen voor alle gebruikers beschikbaar zijn. Installeren van een systeem-breed lettertype of verwijdering hiervan, vereist systeembeheerderrechten.

 4. Niet-geclassificeerd Dit toont alle lettertypen die niet in gebruiker-gedefinieerde groepen vallen. Deze groep zal alleen verschijnen als u enige gebruiker-gedefinieerde groepen hebt.

Om een lettertype aan een groep toe te voegen, sleep het van de lijst van lettertypen in een groep. Om een lettertype te verwijderen van een groep, sleep het lettertype in de Alle lettertypen-groep.

Onder deze lijst vindt u knoppen waarmee een nieuwe groep aangemaakt, verwijderd kan worden en de huidige groep ingeschakeld en uitgeschakeld kan worden.

In het contextmenu van deze lijst zijn extra menu-items om lettertypen te printen en een lettertype te exporteren naar een zip-archief.

In- en uitschakelen

Gebruikers met veel lettertypen kunnen het zinvol vinden om bepaalde lettertypen op bepaalde momenten in te schakelen (of te activeren). Om dit mogelijk te maken, kan deze module individuele lettertypen of gehele groepen lettertypen uit te schakelen. Uitschakelen van een lettertype verwijdert deze niet uit het systeem, het verbergt deze zodat deze niet langer in programma's verschijnen. Opnieuw inschakelen zorgt er voor dat het lettertype weer kan worden gebruikt.

Lijst met lettertypen

De hoofdlijst geeft de geïnstalleerde lettertypen, gegroepeerd via de familienaam hiervan - het getal in rechte haken is het aantal geïnstalleerde stijlen in die familie. bijv. het lettertype Times kan getoond worden als:

 • Times [4]

  • Normaal

  • Cursief

  • Vet

  • Vet-cursief

Om een lettertype te installeren drukt u op de knop Uit bestand installeren... en selecteert u het gewenste lettertype vanuit de bestandsdialoog. De geselecteerde groep lettertypen bepaalt waar de lettertypen zullen worden geïnstalleerd.

Om lettertypen te de-installeren, selecteert u de betreffende lettertypen uit de lijst en drukt op de knop

Klik met de rechtermuisknop om een contextmenu te openen met enige extra acties zoals Inschakelen, Uitschakelen, Afdrukken, In lettertypeweergave openen en Herladen.

Filteren van lettertypen

Een tekstveld bovenaan de voorbeeldlettertypen stelt u in staat de lijst van lettertypen te filteren. U kunt lettertypen filteren op basis van verschillende categorieën:

 1. Familie.

 2. Stijl.

 3. Foundry.

 4. FontConfig overeenkomst. Dit stelt u in staat om uw familienaam in te voeren en de familie te zien die fontconfig in het echt zou gebruiken.

 5. Type lettertypebestand.

 6. Bestandsnaam van lettertype.

 7. Lettertypebestandslocatie.

 8. Schrijfsysteem.

Nieuwe lettertypen ophalen

Nieuwe lettertypen kunnen geïnstalleerd worden uit lokale bestanden of worden gedownload uit Vers van de pers. Het item Nieuwe lettertypen ophalen... in de hulpmiddelknop (boven de groepenlijst), stelt u in staat om lettertypen te installeren uit het internet. De op deze manier gedownloade lettertypen zullen worden geïnstalleerd in uw groep Persoonlijke lettertypen. Om ze systeembreed te installeren, moet u ze verplaatsen naar de groep Systeemlettertypen - dit worden gedaan door de lettertypen naar de groep Systeemlettertypen te slepen en vereist beheerderrechten.

Dubbele lettertypen

Als u veel lettertypen in uw systeem hebt geïnstalleerd dan is het mogelijk dat u duplicaten hebt.

Klik op de knop Zoek duplicaten... om een eenvoudig hulpmiddel te openen dat uw systeem doorzoekt op lettertypen waaraan meervoudige bestanden zijn gekoppeld. Bijvoorbeeld, als u times.ttf en times.TTF hebt geïnstalleerd in /usr/local/share/fonts het onderliggende lettertypemechanisme (FontConfig) genoemd zal alleen een van deze zien. Dus, als u het lettertype de-installeerd, dan verschijnt het opnieuw, omdat alleen een van de bestanden verwijderd zou zijn. Dit hulpmiddel uitvoeren produceert een dialoog waarin elk lettertype met meervoudige bestanden wordt getoond en de overeenkomstige lijst met bestanden. Om een bestand voor verwijdering te selecteren, klik op de kolom met een prullenbakpictogram.

Voorbeeld

Dit toont een voorbeeldtekst in verschillende afmetingen van een lettertype.

Door het contextmenu te gebruiken kunt u in- en uitzoomen, een voorbeeldtype selecteren (Standaard voorbeeld of Alle tekens) en de voorbeeldtekst wijzigen.

Start de toepassing KFontview als u extra voorbeeldtypen voor Unicode Blocks nodig heeft.