Muis

Mike McBride

Brad Hards

Vertaling van het handboek: Niels Reedijk
Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning
herziening Plasma 5.21 (2021-04-06)

Dit is de documentatie voor de module Systeeminstellingen die muizen en andere aanwijsapparaten instelt.


Deze module geeft u de mogelijkheid om uw aanwijsapparaat te configureren. Uw aanwijsapparaat kan een muis, een trackball, een touchpad of andere hardware zijn die een soortgelijke functie heeft.

Algemeen
Linkshandige muis

Als u linkshandig bent dan hebt u misschien liever dat de muisknoppen links en rechts omgedraaid zijn. Dat kunt u veranderen door deze optie te activeren. Als uw aanwijsapparaat meer dan twee knoppen heeft, worden alleen de knoppen die functioneren als links en rechts beïnvloed. Bijvoorbeeld als u een drieknopsmuis hebt, heeft dit geen invloed op de knop midden.

Linker en rechter knoppen indrukken voor middelste muisklik

Activeer dit item als u geen middelstemuisknop hebt. U kunt de linker en rechter muisknoppen tegelijk indrukken om de middenklik te emuleren.

Snelheid van aanwijzer

Deze optie geeft u de mogelijkheid om de relatie tussen de afstand die de muis aflegt over het scherm en de relatieve verplaatsing van het fysieke apparaat zelf (dat een muis, een trackball, of een ander apparaat kan zijn) in te stellen.

Versnellingsprofiel

Het profiel Adaptief is het standaard profiel voor alle apparaten en neemt de huidige snelheid van het apparaat in rekening bij het bepalen van de versnelling. Het profiel Vlak is eenvoudig een constante factor toegepast op alle apparaatdelta's, ongeacht de snelheid van bewegen.

Schuiven: schuifrichting omdraaien

Als deze optie geselecteerd is, zal het schuifwiel (als u dat hebt) in omgekeerde richting werken. Als bijvoorbeeld eerst het wiel naar u toe draaien een verschuiving naar beneden veroorzaakte, zal de verschuiving nu naar boven zijn.

Opmerking

In Plasma™ 5.13 vindt u de instelling om enkele of dubbele muisklikken te gebruiken om bestanden en mappen te openen in de module Werkruimte.