Toetsenbord

Mike McBride

Anne-Marie Mahfouf

Vertaling van het handboek: Niels Reedijk
Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning
herziening Plasma 5.21 (2020-12-05)

Deze module geeft u de mogelijkheid om aan te geven hoe uw toetsenbord moet werken.

Er zijn drie tabbladen in deze module.

Het tabblad Hardware

Wat deze opties nu werkelijk doen hangt af van de mogelijkheden van uw toetsenbord en de X server waarop Plasma™ draait. Het veranderen van het toetsklikvolume zou bijvoorbeeld geen effect kunnen hebben als deze mogelijkheid niet beschikbaar is op uw systeem.

Toetsenbordmodel:

Hier kunt u een toetsenbordmodel instellen. Deze instelling is onafhankelijk van uw toetsenbordindeling en refereert aan het "hardwaremodel", oftewel de wijze waarop uw toetsenbord is gemaakt. Moderne toetsenborden die met computers worden meegeleverd hebben twee extra toetsen en worden "104-key" modellen genoemd. Als u niet weet welk model u hebt, dan is dit waarschijnlijk het juiste type.

NumLock bij Plasma-start

U kunt kiezen om de toets NumLock bij het opstarten van Plasma™ op Inschakelen of op Uitschakelen te zetten, of u kunt kiezen om de NumLock-status onveranderd te laten.

Wanneer een toets blijft ingedrukt:

Het is mogelijk om een van de drie opties hier te selecteren, namelijk

Tekens met accenten en soortgelijke tonen

Als deze optie is geselecteerd, wanneer een toets blijft ingedrukt bij invoeren van tekst, wordt een pop-up getoond waarmee men kan kiezen tussen verschillende vormen van tekens met accenten.

Niets doen

Deze optie stelt u in staat om activiteiten af te schakelen bij ingedrukt houden van de toetsen.

De toets herhalen

WAnneer deze optie geselecteerd is, zal een toets ingedrukt houden hetzelfde teken herhaald uitzenden totdat de toets losgelaten wordt. Een toets ingedrukt houden heeft dan dus hetzelfde effect als de toets verschillende opeenvolgende keren aanslaan.

Tip

Bijna alle gebruikers zullen deze optie willen aanzetten, omdat hierdoor het navigeren door documenten met behulp van de pijltjestoetsen aanmerkelijk gemakkelijker wordt.

Vertraging

Deze optie stelt u in staat om de vertraging in te stellen waarna een ingedrukte toets begint met het maken van toetscodes.

Snelheid

Deze optie stelt u in staat om de snelheid in te stellen waarmee toetscodes worden gegenereerd terwijl een toets wordt ingedrukt.

Type enige tekens in het tekstvak Testgebied om de instellingen die u hebt geselecteerd te verifiëren.

Veel computers ondersteunen deze functie niet.