Activiteiten

Yuri Chornoivan

Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
herziening Plasma 5.20 (2021-04-12)

Activiteiten

Inleiding

Deze module biedt het configureren van activiteiten. Activiteiten zijn een manier om meerdere Plasma™ opzetten te hebben, elk met een verschillende set widgets en thema's. Sommige activiteiten kunnen privé zijn. Zulke activiteiten volgend uw acties niet. Ze volgen, bijvoorbeeld, niet welke recente documenten u hebt geopend.

De module is opgedeeld in drie tabbladen: Activiteiten, Omschakelen en Privacy.

Activiteiten

Dit tabblad heeft een lijst met uw huidige activiteiten. Zweef boven items in de lijst met de muisaanwijzer om de knoppen te laten zien om activiteiten te configureren of te verwijderen.

De overlayknop gebruiken om de activiteit te configureren. U kunt de volgende activiteitparameters wijzigen:

Pictogram

Het pictogram van de activiteit is te zien op de selector van de activiteitenbeheerder van het Plasma™-paneel. Klik op het huidige pictogram om een systeembreed pictogram te kiezen of blader in het bestandssysteem om een eigen pictogram te selecteren.

Naam

Geef uw activiteit een herkenbare naam.

Beschrijving

Een beschrijving in vrije vorm van de activiteit die getoond wordt onder de naam op de selector van de activiteitenbeheerder van het Plasma™-paneel.

Privacy

Activeer het item Gebruik voor deze activiteit niet volgen om al het volgen van uw activiteiten uit te schakelen.

Sneltoets voor omschakelen

Druk op de eerste knop om de nieuwe sneltoets in te voeren om naar de activiteit om te schakelen. Druk op de tweede knop om de huidige sneltoets te verwijderen.

Op de knop drukken verwijdert de activiteit.

Op de knop Nieuw aanmaken... onder de lijst drukken opent de dialoog Een nieuwe activiteit aanmaken die gelijk is aan de activiteitconfiguratiedialoog zoals boven beschreven.

Schakelen

Hier kunt u configureren of Plasma™ het Huidige virtuele bureaublad voor elke activiteit moet onthouden (heeft een herstart nodig). Het is ook mogelijk om sneltoetsen te configureren voor wandelen door de lijst met activiteiten.

Voor meer informatie over hoe het systeem met sneltoetsen in KDE is te gebruiken, zie de sectie Sneltoetsen gebruiken en aanpassen van de documentatie KDE basisbeginselen.

Privacy

Dit tabblad Biedt het configureren van de tijd voor activiteiten om Geschiedenis te behouden en enige volggegevens te wissen. Gebruik het afrolmenu Geschiedenis wissen om Het laatste uur vergeten, De laatste twee uur vergeten, Een dag vergeten of Alles vergeten te laten door Plasma™ .

Hieronder kunt u de reeks toepassingen configureren voor het onthouden van geopende documenten in uw activiteiten. Gebruik het item Voor alle toepassingen om alle gegevens op te slaan, het item Niet onthouden om opslaan van gegevens uit te schakelen of het item Alleen voor specifieke toepassingen voor fijn afgestemde selectie (op het toepassing-item klikken schakelt zijn huidige modus om).

Activeer het item Toepassingen op de zwarte lijst niet op de lijst om volgen voor alle toepassingen die niet op de lijst staan uit te schakelen.