Standaard-toepassingen

Burkhard Lück

Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
herziening Plasma 5.24 (2022-01-12)

In deze module kunt u de standaardcomponenten van KDE wijzigen.

Componenten zijn programma's die basistaken verrichten, zoals de webbrowser, de terminalemulator, de bestandsbeheerder, de e-mailclient, de elektronische kaart en de telefoonkiezer. Verschillende KDE-toepassingen moeten soms een terminalemulator aanroepen, een e-mail verzenden, bestanden en mappen beheren, een kaart tonen of een telefoon.

Om dit consistent te doen, moeten deze applicaties altijd dezelfde componenten aanroepen. Hier kunt u selecteren welke programma's deze componenten zijn.

De linker lijst toont de te configureren componenttypen:

  • Webbrowser

  • Bestandsbeheerder

  • E-mailprogramma

  • Terminalemulatieprogramma

  • Kaart

  • Telefoonkiezer

Klik op de keuzelijst van de component die u wilt configureren. Selecteer in de lijst uw favoriete webbrowser, bestandsbeheerder, e-mailclient, terminalemulator, kaart en telefoonkiezer. Kies Overige... om de dialoog Toepassing kiezen en selecteer uw toepassing handmatig.