Bewerken

De sectie Bewerken laat u standaard waarden kiezen voor de opties in de Dialoogvenster om herinneringen te bewerken:

 • Het tabblad Algemeen bevat opties die van toepassing zijn op alle types herinneringen.

  • Stelt de standaard statussen in voor In KOrganizer tonen en keuzevakjes Annuleren, indien te laat.

  • Het standaard herhalingstype instellen.

  • De standaard afhandeling kiezen voor jaarlijkse gebeurtenissen, gepland op 29 februari, bij niet-schrikkeljaren.

 • Het tabblad Typen herinneringen bevat opties die van toepassing zijn voor specifieke typen herinneringen.

  • Om herinneringen te tonen:

   • Stel de standaard statussen voor Venster voortaan automatisch sluiten en keuzevakjes Om bevestiging vragen.

   • Stelt de standaard eenheid in voor herinneringsperioden.

   • Stelt de standaard eenheid in voor speciale herinneringsacties.

   • Stelt de standaard geluidsopties in.

  • Voor herinneringen met shell-commando:

   • Stelt de standaard statussen in voor Voer een script in en en keuzevakjes Uitvoeren in terminalvenster.

  • Voor herinneringen via e-mail:

   • Stel de standaard status in voor het keuzevakje Kopie van e-mailbericht naar uzelf sturen.

 • Het tabblad lettertype & kleur laat u de standaard voor het uiterlijk van herinneringsberichten instellen. Selecteer hun standaard lettertype en voorgrond en achtergrond kleuren in.