Venster met herinneringsbericht

Wanneer een herinneringsbericht gegeven moet worden, wordt het op elk bureaublad getoond en kan het niet door gewone vensters worden bedekt, om te verzekeren dat u het ziet. Het berichtvenster toont de tijd waarop de herinnering was gepland, zodat u kunt zien wanneer het verscheen als u op dat moment weg was van de computer. Als de geplande tijd een andere tijdzone bevat dan de lokale instelling van uw computer, dan zal zijn tijdzone ook worden getoond. (Voor herhalingsberichten zal de datum/tijd van de hoofdherinnering of die van zijn weer verschijnen worden getoond, niet de tijd van het herhalingsbericht, en de venstertitel is Herinnering.)

Vensters met herinneringsberichten blijven zichtbaar totdat u ze bevestigt, tenzij Venster automatisch sluiten na de late annuleringstijd was geactiveerd in de dialoog Herinnering bewerken. In het geval van een zich herhalende herinnering, als een niet bevestigd berichtvenster overblijft van een vorig afgaan van de herinnering, dan blijft het bestaande venster eenvoudig zichtbaar wanneer de herinnering zich herhaald. Dit vermijdt het hebben van meerdere kopieën van bevestigingen van hetzelfde bericht als u niet wilt of niet in staat bent een bericht te bevestigen op het moment dat het verschijnt.

Het venster met het herinneringsbericht biedt, voor zover van toepassing, de volgende opties van het getoonde bericht:

 • Bevestig de herinnering door te klikken op de knop Sluiten. Dit sluit het venster (na een vraag om bevestiging, als u Bevestiging bevestigen hebt geselecteerd).

 • Bewerk de herinnering door te klikken op de knop Bewerken.... Dit toont het Dialoogvenster om herinneringen te bewerken.

 • Toon opties, om de herinnering naar later te verschuiven, door op de knop Verschuiven... te klikken. Selecteer daarna Naar datum/tijd verschuiven om de datum en tijd wanneer het bericht weer moet worden getoond of selecteer Met een tijdsinterval vertragen om in te voeren hoelang na nu (in uren en minuten) het bericht opnieuw moet worden getoond. Klik daarna op OK om het herinneringsbericht te verschuiven en sluit zijn venster.

  Opmerking

  De tijd waarnaar de herinnering moet worden verschoven moet eerder zijn dan zijn volgende geplande verschijning of de volgende herinnering vooraf. Om deze reden zal de knop Verschuiven... in het venster met het herinneringsbericht en de knop OK in de dialog Verschuiven uitgeschakeld zijn één minuut voordat de volgende geplande tijd of herinnering vooraf.

  Merk op dat als een herhaling is ingesteld na de herinnering, u de herinnering kunt verschuiven na de tijd van de herhaling. In dat geval zal de herhaling worden onderdrukt.

  Opmerking

  De knop Verschuiven... is niet beschikbaar voor herinneringen die bij aanmelden getoond worden omdat de optie Herhalen bij aanmelden is geselecteerd.

 • Stop met het afspelen van het geluidsbestand van de herinnering door te klikken op de knop die het symbool afspelen stoppen.

 • Als het herinneringsbericht is gemaakt door een e-mail uit KMail te verslepen, dan kunt u direct toegang krijgen tot de e-mail in KMail door te klikken op de knop met het pictogram van KMail. Dit selecteert en accentueert de e-mail in de lijst van mappen van KMail.

  Waarschuwing

  Als de indexen van KMail opnieuw worden gegenereerd, zal de koppeling naar het e-mailbericht in KMail verloren gaan.

 • De knop met het pictogram van KAlarm biedt een gemakkelijke manier om KAlarm activeren.

U kunt in het Configuratiedialoogvenster kiezen welke van de twee verschillende modi gebruikt moeten worden om de vensters met herinneringsberichten te tonen:

 • Als een normaal venster. In deze modus wordt het toetsenbord gevangen in het berichtvenster van de herinnering, wanneer deze verschijnt. Als u dus aan het typen bent wanneer de herinnering geactiveerd wordt, zullen uw toetsaanslagen daarheen gestuurd worden i.p.v. naar de originele applicatie waar u aan het typen was.

 • Als een niet-modaal venster. In deze modus is de focus van het toetsenbord niet aangetast wanneer het venster met het herinneringsbericht verschijnt, zodat het niet interfereert met wat u typt. In deze modus echter heeft het venster geen titelbalk of frame, zodat u het niet kunt verplaatsen of van grootte wijzigen.

Opmerking

Wanneer een herinnering wordt getoond bovenop een toepassing in de modus volledig scherm, wordt het getoond als een niet-modaal venster onafhankelijk van deze instelling. Dit is vanwege beperkingen van het venstersysteem.

Positionering van een berichtvenster

U kunt in het Configuratiedialoogvenster kiezen welke van de 2 schema's gebruikt moeten worden om de vensters met herinneringsberichten te positioneren:

 • De vensters worden zo ver mogelijk van de muisaanwijzer vandaan getoond. Dit zorgt ervoor dat u zo min mogelijk gestoord wordt in uw werk, en dat u niet per ongeluk de herinnering kunt bevestigen.

 • De vensters worden getoond in het midden van het scherm. Om de kans te beperken om per ongeluk de herinnering te bevestigen, zijn de knoppen in het venster eerst uitgeschakeld, en worden alleen actief na een in te stellen vertraging.

Als er verschillende vensters met herinneringsberichten of foutmeldingen, getoond worden, dan kunt u can de vensters uitspreiden over het scherm om ze allemaal zichtbaar te maken of ze allemaal samen te groeperen in de linker bovenhoek van het scherm, door middel van de menu-optie BeeldVensters verspreiden. Als u dat wilt, kunt u een globale sneltoets voor deze actie instellen.