Het handboek van KAlarm

David Jarvie

Ontwikkelaar: David Jarvie
Vertaling van het handboek: Niels Reedijk
Vertaler/Nalezer: Ruben Van Laerhoven
Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
herziening 2.11.11 (Applications 16.12) (2016-12-06)

KAlarm is een persoonlijke planner voor herinneringen, commando's en e-mailberichten door KDE.