Lijst met herinneringen

Het hoofdvenster van KAlarm toont de huidige lijst met openstaande herinneringen. Daarbij worden ook de tijden, de herhalingsintervallen en kleuren getoond, en ook de berichttekst, de naam van de bestanden die afgespeeld of getoond moeten worden, het commando dat uitgevoerd moet worden, of het onderwerp van de e-mail. (Voor een terugkerende herinnering wordt de tijd getoond waarop de eerstvolgende keer de herinnering plaatsvindt. Voor een herinnering met een herinnering vooraf, wordt de tijd getoond van de herinnering zelf, niet van de herinnering vooraf.) Een pictogram links van elke herinneringstekst/bestand/commando/e-mailonderwerp duidt het type herinnering aan.

Hoofdvenster

In de lijst worden van herhaalde herinneringen deeerstvolgende keer dat ze plaatsvinden, en ook het basis herhalingsinterval getoond (bijv. 1 dag voor iets dat dagelijks terugkomt, 3 weken voor een herinnering die om de 3 weken maandag en woensdag voorkomt, of aanmelden voor een herinnering die herhaald wordt elke keer dat u zich aanmeldt).

Als er de laatste keer bij het uitvoeren van een commandoherinnering, of van een pre- of postherinneringscommando, een fout optrad, wordt er een foutmelding getoond in de kleurenkolom, wat u hierboven kunt terugvinden in Afhandelen van fouten.

Het uiterlijk van de herinneringslijst veranderen

De herinneringen kunnen gesorteerd worden op datum/tijd, herhalingsinterval, kleur, type of tekst door te klikken op de titelbalk van de desbetreffende kolom. Om de sortering om te keren klikt u nogmaals op de titelbalk van dezelfde kolom.

Optioneel kunt u ook de resterende tijd tot een herinnering laten tonen, samen met, of in plaats van, de geplande tijd van de herinnering. Om de tijdskolom van de herinneringen te tonen of te verbergen, gaat u naar BeeldTijdstippen herinneringen tonen. Om de kolom met de resterende tijd te tonen of te verbergen, klikt u op BeeldResterende tijd tot herinneringen tonen. Er wordt steeds minstens één van de kolommen getoond.

Als u meerdere kalenders gebruikt, kunt u een achtergrondkleur instellen voor kalenders. De bijbehorende herinneringen zullen dan ook die kleurcode krijgen (zie Agenda's gebruiken).

Gearchiveerde herinneringen

Standaard archiveert KAlarm herinneringen voor een beperkte tijd wanneer ze verwijderd of verlopen zijn. (Opmerking: herinneringen die verwijderd zijn, worden enkel bijgehouden als ze reeds minstens één keer plaatsgevonden hebben.) U kunt instellen of KAlarm herinneringen bijhoudt, en voor hoe lang, in het Configuratievenster.

Verlopen herinneringen kunnen toch getoond worden in de herinneringslijst door te klikken op Beeld Verlopen herinneringen tonen. Om deze herinneringen terug te verbergen, klikt u nogmaals op hetzelfde item in het menu.

Zoeken in de herinneringslijst

U kunt de herinneringslijst doorzoeken om herinneringen te vinden die de zoektekst bevatten. Om deze functie op te starten, klikt u op Bewerken Zoeken.... In het dialoogvenster dat dan verschijnt, kunt u de typen herinneringen selecteren waarnaar gezocht moet worden. Om andere zoekresultaten te vinden kunt u BewerkenVolgende zoeken of BewerkenVorige zoeken aanklikken.

Het zoeken wordt als volgt uitgevoerd:

  • Herinneringen met tekstbericht: de berichttekst wordt doorzocht.

  • Herinneringen die een bestand tonen: er wordt gezocht in het bestandspad/URL.

  • Herinneringen met shell-commando's: er wordt gezocht in het commando of het shell-script.

  • Herinneringen via e-mail: er wordt gezocht in het onderwerp en de inhoud van de e-mail, maar ook in de ontvanger(s), en de URL's van bijlagen.

  • Audioherinneringen: er wordt gezocht in het bestandspad/URL.

Opmerking

Men kan enkel herinneringen die momenteel getoond worden in de herinneringslijst selecteren om in te zoeken. Als u dus eveneens in de verlopen herinneringen wilt zoeken, moet u ze eerst zichtbaar maken (zie hierboven).