Hoofdstuk 5. Venster overeen laten komen

Het tabblad Vensters overeen laten komen wordt gebruikt om de criteria te specificeren die KWin gebruikt bij de evaluatie of de regel voor een gegeven venster van toepassing is.

Nul (komt overeen met elk venster) of meer van de volgende kunnen worden gespecificeerd:

 • Vensterklasse (toepassing) - overeenkomen met de klasse.

  • Gehele vensterklasse overeen laten komen - inclusief het overeen laten komen van de secundaire klasse.

 • Vensterrol - beperkt de overeenkomst tot de functie van het venster (bijv. een hoofdvenster, een chat-venster, etc.)

 • Venstertypen - beperkt de overeenkomst tot het type venster: Normaal venster, Dialoogvenster, etc.

 • Venstertitel - beperk de overeenkomst tot de titel van het venster.

 • Machine (hostnaam) - beperk de overeenkomst tot de hostnaam geassocieerd met het venster.

Tip

Terwijl het mogelijk is handmatig de bovenstaande informatie in te voeren, is de methode met voorkeur om de knop Venstereigenschappen detecteren.

Voor elk veld kunnen de volgende operators worden toegepast op de veldwaarde:

 • Onbelangrijk - het veld negeren.

 • Exacte overeenkomst

 • Deels overeenkomen

Opmerking

Beide Exacte overeenkomst an Deels overeenkomen implementeren overeenkomen zonder onderscheid tussen hoofd- en kleine letters. AB bijvoorbeeld komt overeen met de tekenreeks AB, ab, Ab en aB.

Venstereigenschappen detecteren

De functie Venstereigenschappen detecteren maakt het proces van invoeren van de overeenkomstcriteria eenvoudiger.

 1. Voor de toepassing waarvoor u een regel wilt aanmaken, start u de toepassing.

 2. Stel vervolgens in het tabblad Vensters overeen laten komen het aantal seconden vertraging in alvorens de functie Venstereigenschappen detecteren start. De standaard is nul seconden.

 3. Klik op Venstereigenschappen detecteren en

 4. Wanneer de muiscursor verandert in een kruisje, plaats het in het toepassingsvenster (niet de titelbalk) en klik links.

 5. U krijgt een nieuw venster met informatie over het geselecteerde venster. Selecteer de gewenste velden:

  • Secundaire klassenaam - sommige toepassingen hebben een secundaire klassenaam. Deze waarde kan gebruikt worden om vensters door deze waarde te beperken.

  • Vensterrol

  • Venstertype

  • Venstertitel

Klik op de knop OK om opnieuw de criteria Venster overeen laten komen.

Door een combinatie van informatie kan een regel van toepassing zijn op een gehele toepassing (door Klasse) of tot een specifiek Type venster in de Klasse - zeg een Werkbalk.