Attributen

Tip

De knop Venstereigenschappen detecteren vult specifieke waarden van attributen in - voor meer informatie zie Window Matching. De waarden van hoogte en breedte van het attribuut Grootte wordt ingesteld op de hoogte en breedte van het gedetecteerde venster.

Tip

De argumenten Yes/No worden gebruikt om attributen aan of uit te zetten. Zachtheid met grammatica helpt om te verstaan hoe een instelling zal worden verwerkt. Het attribuut Taakbalk overslaan, indien ingesteld op No betekent sla de taakbalk niet over. Met andere woorden, toon het venster in de taakbalk.

Grootte & positie

Positie

Positie van de linker bovenhoek van het venster op de gespecificeerde x,y-coördinaat.

Tip

Het beginpunt van KWin, (0,0), is linksboven op het bureaublad.

Grootte

De breedte en hoogte van het venster.

Horizontaal gemaximaliseerd, verticaal gemaximaliseerd

Deze attributen worden gebruikt om het vensterattribuut horizontaal maximum/horizontaal minimum om te schakelen.

Bureaublad, Activiteit, Scherm

Plaats het venster op het gespecificeerde (virtuele) bureaublad, Activiteit of Scherm. Gebruik Alle bureaubladen om het venster op alle Virtuele bureaubladen te plaatsen.

Volledig scherm, Geminimaliseerd, Opgerold

Schakel het vensterattribuut Volledig scherm, Minimaliseren en Oprollen om. Een venster kan bijvoorbeeld geminimaliseerd worden of als het geminimaliseerd is gestart, kan het gedwongen worden tot niet.

Tip

Het attribuut Gemaximaliseerd wordt geëmuleerd door zowel Horizontaal gemaximaliseerd als Verticaal gemaximaliseerd of Initiële plaatsing met het argument Gemaximaliseerd.

Initiële plaatsing

Ga over de globale vensterplaatsingsstrategie heen met een van de volgende:

 • Standaard - gebruik de globale vensterplaatsingsstrategie.

 • Geen plaatsing - linksboven hoek.

 • Minimale overlapping - plaats waar geen ander venster bestaat.

 • Gemaximaliseerd - start het venster gemaximaliseerd.

 • Schuin achter elkaar - trapvormig-op-titel.

 • Gecentreerd - centrum van het bureaublad.

 • Willekeurig

 • In hoek linksboven

 • Onder de muis

 • Op het hoofdvenster - beperk plaatsing van het dochtervenster tot de randen van het oudervenster.

Aangevraagde geometrie negeren

Wissel tussen acceptatie of negeren van de door het venster gevraagde positie. Om conflicten tussen de standaard plaatsingsstrategie en de vraag van het venster te vermeiden, de plaatsingsstrategie wordt genegeerd wanneer de vraag van het venster wordt geaccepteerd.

Minimum grootte, maximum grootte

De minimum en maximum grootte toegestaan voor het venster.

Beperkingen van afmetingen naleven

Wissel om de door het venster gevraagde beeldverhouding vast te houden of het basisincrement. Om dit attribuut te begrijpen is enige achtergrond vereist. In het kort, vensters moeten van de Windowbeheerder een basisincrement vragen: het minimum aantal hoogte x breedte pixels per verzoek om wijziging grootte. Dit is typisch 1x1. Andere vensters echter, bijvoorbeeld terminalemulators of editors, gebruiken vaste lettertypen en vragen hun basisincrement volgens de grootte van één teken.

Plaatsing & toegang

Boven/onder houden

Wissel tussen het venster boven/onder alle anderen.

Automatisch groeperen met identieken

Wissel de groepering (ook bekend als tabbladen) van vensters.

Automatisch groeperen op de voorgrond

Wissel om het venster actief te maken wanneer het is toegevoegd aan de huidige Autogroep.

Automatisch groeperen per ID

Maak een groep via een gebruikergedefinieerde ID. Meer dan één regel kan dezelfde ID delen om toe te staan dat ogenschijnlijk niet gerelateerde vensters worden gegroepeerd.

Niet in taakbalk

Wissel om het venster in de taakblak te tonen of niet.

Niet in pager

Wissel of het venster in de systeembalk getoond wordt of niet.

Niet in omschakelaar

Wissel of het venster in de lijst vanALT+TAB getoond wordt of niet.

Sneltoets

Wijs en sneltoets naar het venster toe. Wanneer op Bewerken... wordt geklikt, worden extra instructies gepresenteerd.

Uiterlijk & reparaties

Geen titelbalk en rand

Wissel of de titelbalk en frame rond het venster wordt getoond of niet.

Kleurenschema van titelbalk

Een kleurenschema voor de titelbalk van het venster selecteren.

Actieve/inactieve ondoorzichtigheid

Wanneer het venster actief/inactief is, stel zijn ondoorzichtigheid in op het gespecificeerde percentage.

Tip

Actieve/Inactieve ondoorzichtigheid kan alleen beïnvloed worden wanneer Bureabladeffecten zijn ingeschakeld.

Voorkomen van afpakken van focus

Wanneer een venster focus wil, bestuur dan op een schaal (van Geen tot Extreem) of het verzoek wordt toegekend en plaats het boven alle andere vensters of negeer het verzoek (met de mogelijkheid dat het venster achter andere vensters blijft verborgen):

 • Geen - geef focus aan het venster.

 • Laag

 • Normaal

 • Hoog

 • Extreem - Het verzoek om focus van het venster wordt niet toegekend. Focus wordt alleen toegekend als de muis dat expliciet vraagt.

Tip

Zie Focus accepteren om een venster alleen-lezen te maken - accepteer geen invoer van het toetsenbord.

Focus accepteren

Wissel of het venster invoer van het toetsenbord accepteert of niet.

Globale snelkoppelingen negeren

Wissel of globale sneltoetsen worden genegeerd (zoals gedefinieerd door SysteeminstellingenSneltoetsen en gebarenGlobale sneltoetsen of door kcmshell5 keys in de konsole) uit te voeren terwijl het venster actief.

Af te sluiten

Wissel om de knop Sluiten op de titelbalk te tonen of niet.

Tip

Een terminalvenster kan door de eindgebruiker nog steeds worden gesloten door de shell-sessie te sluiten, echter Focus accepteren gebruiken om toetsenbordinvoer uit te schakelen zal het moeilijker maken om het venster te sluiten.

Venstertype

Wijzig het venster naar een ander type en neem de karakteristieken van dat venster over:

 • Normaal venster

 • Dialoogvenster

 • Hulpmiddelenvenster

 • Dock (paneel)

 • Werkbalk

 • Afgescheurd menu

 • Opstartscherm

 • Bureaublad

 • Losstaande menubalk

 • On Screen Display

Waarschuwing

Met voorzichtigheid gebruiken omdat ongewenste resultaten geïntroduceerd kunnen worden. Een Splash-scherm wordt door KWin automatisch gesloten wanneer er op geklikt wordt.

Compositing blokkeren

Wissel om compositing uit te schakelen terwijl het venster bestaat. Als compositing is ingeschakeld en de regel specificeert om compositing uit te schakelen, terwijl elk overeenkomstig venster bestaat, dan zal compositing worden uitgeschakeld. Compositing wordt opnieuw ingeschakeld wanneer het laatste overeenkomstige venster eindigt.