Hoofdstuk 8. Om problemen bij toepassingen heen werken

Hieronder zijn voorbeelden om om zich niet goed gedragende toepassingen heen te werken.

Tip

Als u niet bekend bent met het maken van regels voor KWin, kijk dan naar dit gedetailleerde voorbeeld om uw nieuwe regel op te baseren.

Fout bij volledig scherm herstellen

Emacs en gVim kunnen, indien gemaximaliseerd (modus volledig scherm) en onder bepaalde condities, problemen ondervinden met wijziging van grootte - zie Emacs window resizes ... Een KWin-regel werkt om dit probleem heen.

Veronderstel dat er een venster voor Emacs open is:

  1. Gebruik Venstereigenschappen detecteren en selecteer het venster van Emacs. Laat alleen primaire klassenamen overeenkomen en laat dus de keuzevakjes inactief - voor extra informatie zie Venster overeen laten komen:

  2. Klikken op OK doet het vorige venster vullen met de resultaten in het tabblad Venster overeen laten komen. Voer een betekenisvolle tekst in in het tekstvak Beschrijving.

  3. Negeer het verzoek van Emacs voor een volledig scherm door het attribuut Gehoor geven aan beperkingen van de geometrie, door het om te schakelen naar uit (Nee) door selectie van de parameter Afdwingen te negeren:

  4. Klik door om het invoeren van de regel te voltooien.