Singmaster Moves

Professor David Singmaster, een Engelse wiskundige, was een van de eerste die Rubik's Cube™ en zijn relatie tot de tak van wiskunde bekend als groepentheorie onderzocht. In zijn boek, Notes on Rubik's 'Magic Cube', vijfde editie, gepubliceerd in 1980, beschrijft hij kort een manier om een rij kubusverdraaiingen te noteren. Wiskundigen noemen dit een notatie en Singmaster's notatie is nu internationaal veel in gebruik in boeken en op website´s bij discussies over problemen en oplossingen van Rubik's Cube™ puzzels. Als voorbeeld, zie het Wikipedia artikel en de links daarop over het onderwerp Rubik's Cube.

Het Kubrick programma gebruikt een gewijzigde vorm van Singmaster Notatie voor het tonen van alle verdraaiingen, Op welke manier dan ook gemaakt, door een gedeelte van de werkbalk te gebruiken. zodat u ook de verdraaiingen in Singmaster Notatie via het toetsenbord kunt invoeren. De notatie is vanwege het gebruik bij grotere kubussen, stenen en matten dan de originele formaat 3 kubussen gewijzigd waarbij u ook handig via het toetsenbord kunt invoeren zonder problemen te hebben met de sneltoetsen van Kubrick of andere programma´s.

In het kort, Singmaster stelt zich voor dat u van rechtsboven naar de kubus kijkt, precies zoals in het standaard vooraanzicht van Kubrick. U kunt de boven, voor en rechter zijden van de kubus zien, en deze heeft Singmaster (in het Engels) als naam gegeven Up, Front en Right of afgekort U, F en R. De drie vlakken die u niet kunt zien, welke aan de achteraanzicht van Kubrick zijn, zijn de onderkant, achterkant en linkerkant van de kubus en Singmaster heeft deze (in het Engels) genoemd Down, Back en Left of afgekort D, B en L. Singmaster gebruikte U en D voor de boven- en onderkant omdat B is gereserveerd is voor de achterkant.

Dit vindt u samengevat terug in de tabel hieronder: nu de verdraaiingen. Een enkele letter of toetsaanslag van UFRDBL stelt een verdraaiing van dat vlak met de klok mee voor onder een rechte hoek (90 graden) voor een vierkante vlak of onder 180 graden voor een rechthoekig vlak (zoal bij een steen of mat). Hier wordt het lastig.

Met de klok mee houd in met de klok mee als u direct op dat vlak kijkt. Dat is makkelijk genoeg bij de UFR vlakken die u kunt zien, maar de vlakken die u niet kunt zien lijken tegen de klok in te verdraaien als u DBL verdraaiing gebruikt. Dat komt omdat u van achteren naar ze kijkt. Op de achteraanzicht van Kubrick zullen de DBL verdraaiingen met de klok mee lijken te gaan, zoals verwacht. In plaats van te proberen u zelf in te beelden dat u tijdens de DBL verdraaiingen naar de achterkant van de kubus kijkt, is het misschien makkelijker om te bedenken dat ze in normaal vooraanzicht tegen de klok in gaan.

Singmaster Notatie (Gewijzigd)
SleutelBetekenis
RRechter vlak. In het Engels, R is voor Right.
LLinker vlak. In het Engels, L is voor Left.
UBovenvlak. In het Engels, U is voor Up.
DOndervlak. In het Engels, D is voor Down.
FVoorvlak. In het Engels, F is voor Front.
BAchtervlak. In het Engels, B is voor Back.
'Achtervoegsel voor terugdraaien of tegen de klok in verdraaien. R' is tegenovergestelde van R.
2Achtervoegsel voor twee keer verdraaien. R2 roteert R tweemaal.
+Achtervoegsel voor een verdraaiing over twee vlakken. R+ is RL' in een andere vorm.
-Achtervoegsel voor een terug verdraaiing over twee vlakken. R- is RL in een andere vorm.
.Voorvoegsel voor een verdraaiing van de middenlaag. .R is één stap in van de R laag.
CVoorvoegsel voor een verdraaiing van de hele kubus, C is voor Cube.

Singmaster gebruikt een letter gevolgd door een apostrophe om verdraaiing tegen de klok in of het terugdraaien van een vlak voor te stellen. Wiskundigen zouden F' als F prime of F dash noemen en het geeft een tegen de klok in verdraaiing van het voor vlak aan.

Kubrick weet niet of u nog een apostrophe, een andere letter of na deze letter nog een ander symbool gaat typen, daarom zal het niet onmiddellijk na het invoeren van de letter een laag met de klok mee verdraaien. U kunt Kubrick forceren om een verdraaiing uit te voeren door op de toets Enter of Return te drukken. U kunt ook de Space-balk gebruiken zodat er een spatie tussen de getoonde verdraaiingen komt, waarmee u groepen verdraaiingen kunt separeren voor een betere leesbaarheid.

Bij kubussen, stenen of matten met een grootte van 3 of meer, wilt u wellicht in plaats van een vlak een binnen ring verdraaien. Om dit te doen, moet u een of meer punten of stippen voor het vlak-letter plaatsen. Als voorbeeld, ..F verdraait de ring die twee lagen achter het voorvlak is en ..B zal de ring verdraaien die twee lagen voor het achterzijde is, aangenomen dat er 5 of 6 lagen zijn die kunnen verdraaien. Het omgekeerde van die verdraaiingen zou zijn ..F' en ..B'.

Tenslotte verdraait het voorvoegsel C de hele kubus op dezelfde manier als een vlak. Als voorbeeld, CF verdraait de kubus met de klok mee ten opzichte van het voorvlak en CF' verdraait het tegen de klok in.

Als u eerder handmatig met behulp van de rechtermuisknop de kubus heeft verdraait, en u wilt daarna een Singmaster of andere toetsenbord verdraaiing maken, dan zal de kubus automatisch naar de standaard UFR aanzicht worden uitgelijnd en zo nodig enkele C verdraaiingen worden uitgevoerd die daarna getoond worden. Dit zorgt ervoor dat u en Kubrick hetzelfde idee hebben over boven, voor en rechts. Vergelijkbare verdraaiingen worden gegenereerd als u het menu-item ZetKubus opnieuw uitlijnen of het pictogram Kubus opnieuw uitlijnen in de werkbalk gebruikt.