Hoofdstuk 4. Overzicht van het interface

Inhoudsopgave

Menu-items

Menu-items

SpelNieuwe Puzzel (N) (Ctrl+N)

Genereert een nieuwe puzzel van het huidige geselecteerde type.

SpelPuzzel laden... (Ctrl+O)

Laadt een eerder opgeslagen puzzel, met alle afmetingen, instellingen, de huidige staat van de kubus en de geschiedenis van de verdraaiingen, door middel van een dialoogvenster voor het selecteren van bestanden om het gewenste bestand te selecteren.

SpelPuzzel herstarten... (Shift+U)

Maakt alle zetten ongedaan en begint het spel opnieuw.

SpelPuzzel opslaan... (Ctrl+S)

Slaat de huidige puzzel op, met alle afmetingen, instellingen, de huidige staat van de kubus en de geschiedenis van de verdraaiingen, door middel van een dialoogvenster voor het selecteren van bestanden om het nieuwe bestand een naam te geven als het nog niet eerder is opgeslagen en geladen.

SpelPuzzel opslaan als...

Slaat de huidige puzzel op, met alle afmetingen, instellingen, de huidige staat van de kubus en de geschiedenis van de verdraaiingen, door middel van een dialoogvenster voor het selecteren van bestanden om het nieuwe bestand een naam te geven.

SpelKies puzzzeltype

Kiest voor het spelen een puzzeltype uit een serie van submenu´s ingedeeld op moeilijkheidsgraad, op kubus-afmetingen en aantal keren door elkaar halen, of gebruik het submenu Eigen type aanmaken... om met behulp van een dialoogvenster uw eigen puzzel aan te maken.

SpelAfsluiten (Ctrl+Q)

Sluit Kubrick af, waarbij automatisch de huidige puzzel met alle afmetingen, instellingen, de huidige staat van de kubus en de geschiedenis van de verdraaiingen wordt opgeslagen.

ZetOngedaan maken (Ctrl+Z)

Een vorige verdraaiing ongedaan maken (herhaaldelijk indien gewenst).

ZetOpnieuw (Ctrl+Shift+Z)

Een eerder ongedaan gemaakte verdraaiing opnieuw uitvoeren (herhaaldelijk indien noodzakelijk).

Zet Hoofddemo (Ctrl+D)

De demo starten/stoppen met het willekeurig oplossen van een puzzel op de startpagina van Kubrick.

ZetOplossen (S)

De kubus oplossen. Dit laat zien hoe al uw verdraaiingen ongedaan worden gemakt, daarna worden alle verdraaiingen voor het door elkaar halen ongedaan gemaakt en tenslotte worden alle verdraaiingen voor het door elkaar halen opnieuw gedaan, zodat u de puzzel opnieuw kunt proberen.

ZetPuzzel herstarten (Shift+U)

Maakt alle zetten ongedaan en begint het spel opnieuw.

ZetAlles opnieuw uitvoeren (Shift+R)

Voert alle eerder ongedaan gemaakte verdraaiingen opnieuw uit.

ZetKubus opnieuw uitlijnen (Home)

De oriëntatie van een geroteerde kubus wijzigen met de minimale hoeveelheid die nodig is om de rotaties een combinatie van 90 graden verdraaiing te maken, dus om de assen parallel met de XYZ assen te zetten. Daarnaast zijn nog enkele hele 90 graden aan uw lijst toegevoegd om het gewenste effect te krijgen.

Dit is om het perspectief in de weergave te standaardiseren zodat de bovenzijde, voorzijde en rechterzijde tegelijk zichtbaar zijn en verdraaiingen met het toetsenbord betekenisvol zijn. De toegevoegde verdraaiingen kunt u ongedaan maken en weer opnieuw uitvoeren, precies zoals u het zelf zou hebben gedaan.

Bijvoorbeeld, als u de rechtermuisknop heeft gebruikt om de kubus ondersteboven te krijgen, dan is nu bovenkant (U) wat eerst de onderkant (D) was en wat eerst de Y-as was wijst nu omlaag. In een dergelijke situatie zal menu-item ZetKubus opnieuw uitlijnen de kanten en assen zodanig herdefiniëren dat de nieuwe bovenzijde weer bovenaan is en de Y-as weer omhoog wijst.

Beeld1 kubus

Geeft een vooraanzicht van de kubus.

Beeld2 kubussen

Een voor- en achteraanzicht van de kubus tonen. U kunt lagen verdraaien en rotaties uitvoeren in beide afbeeldingen waarbij de andere afbeelding tegelijk mee beweegt.

Beeld3 kubussen

Een grote vooraanzicht van de kubus en twee kleinere weergaven van de voorkant en achterkant tonen. U kunt lagen verdraaien in elk van de afbeeldingen waarbij de andere afbeeldingen tegelijk mee bewegen, maar alleen in de grote kunt u de kubus roteren.

Demo´sHoofddemo (Ctrl+D)

De hoofddemo uitvoeren, waarin een kubus van vorm verandert, door elkaar wordt gehaald en weer wordt opgelost terwijl het willekeurig roteert.

Demo´sMooie patronen

Een sub-menu tonen waarin u mooie patronen op een 3x3x3 kubus kunt selecteren met de verdraaiingen die ze creëerden. Daarbij is ook nog een item Informatie dat u iets meer vertelt over zulke patronen.

Demo´sOplossingen

Een sub-menu tonen waarin u een volgorde van verdraaiingen voor het oplossen van een 3x3x3 kubus kunt selecteren waarna deze worden gedemonstreerd. Daarbij is ook nog een item Informatie dat u iets meer vertelt over oplossende verdraaiingen.

InstellingenVerdraaien bekijken (W)

Animaties tonen van het door elkaar halen als ze gebeuren. Dit is een hulpmiddel voor beginners, maar voor geoefende spelers kan het een vorm van vals spelen zijn.

InstellingenUw eigen zetten bekijken (O)

Animaties tonen van uw verdraaiingen in de volgorde zoals ze gebeuren. Dit is een hulpmiddel voor beginners, omdat het de animaties vertraagt. Geoefende spelers kunnen deze optie uitschakelen zodat de animaties dan in hoge snelheid worden afgespeeld en het een tiende seconde duurt om 90 graden te verdraaien.

InstellingenWerkbalken instellen...

Opent een dialoogvenster waar u de acties voor Kubrick in de werkbalk kunt instellen .

InstellingenInstellingen voor Kubrick

Een dialoog openen voor de spel-instellingen. Zie de sectie Spelconfiguratie voor details.

Kubrick heeft de standaard KDE-menuitems Instellingen en Help, lees voor meer informatie de secties over het Menu Instellingen en Help Menu van de KDE Fundamentals.