Het handboek van System Monitor

Chris Schlaeger

developer: John Tapsell
developer: Chris Schlaeger
developer: Tobias Koenig
Vertaling van het handboek: Niels Reedijk
Vertaler/Nalezer: Rinse de Vries
Vertaler/Nalezer: Kristof Bal
Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
herziening Plasma
5.9 (2016-01-31)

System Monitor is een voor het netwerk geschikte taken- en systeemmonitor.