Het gebruik van KsirK skinbewerker

Na het creëren van de graphics in de juiste map en het SVG bestand, moet u landen, spelers etc. creëren en ze associëren met het juiste SVG-element in de pool. Dit kunt u doen met KsirK skinbewerker. Merk op dat elk gedeelte van dit programma door tekstballonnen en contextuele hulp zelf beschrijvend is en meestal via de sneltoets Ctrl+F1 is op te zoeken.

Schermafdruk