Hoofdstuk 2. KsirK gebruiken

KsirK spelen

Opmerking vooraf: u kunt de kaart op drie manieren verschuiven:

  • U kunt uw muis vlakbij de rand van het venster plaatsen en het uitzicht zal zich vervolgens over de kaart in die richting verplaatsen

  • U kunt uw muiswiel gebruiken: zonder sneltoetsen, zal verticaal verschuiven; met de Alt-toets ingedrukt, zal het horizontaal verschuiven

  • U kunt de pijltjestoetsen van het toetsenbord gebruiken

Een spel starten

Wanneer KsirK start krijgt u een hoofdmenu.

Hoofdmenu
Nieuw lokaal spel

Start een nieuw spel.

Nieuw standaard TCP/IP netwerkspel

Begin een nieuw spel met de Internet protocol suite.

Deelnemen aan een standaard TCP/IP netwerkspel

Deelnemen aan een spel die door een andere speler is opgestart door gebruik van het Internet protocol suite.

Laden...

Gebruik dit om een eerder opgeslagen spel te laden.

Afsluiten

Misschien wilt u eindelijk stoppen met spelen?

Als u op Nieuw lokaal spel drukt dan krijgt u het dialoog Nieuw spel eigenschappen te zien waar u het aantal spelers, het te gebruiken skin (of thema), het speltype (het doel veroveren of een speciaal doel bereiken ) kunt instellen en tenslotte of u het spel met online spelers of puur lokaal wilt spelen. Via de knop Nieuwe skins downloaden... kunt u nieuwe skins downloaden.

Nieuw speldialoog

Voor het starten van een TCP/IP netwerkspel, kiest u de optie Nieuw Standaard TCP/IP Netwerkspel in het introductie scherm. Na drukken op deze knop, kunt u de netwerk parameters instellen: aantal lokale spelers en de TCP poort waarop u wacht op verbindingen.

Dialoog met instellingen voor spel over netwerk

Vervolgens kunnen netwerspelers een verbinding maken door Deelnemen aan een standaard TCP/IP Netwerkspel op het introductie scherm te kiezen waarna ze de IP of hostnaam en het poortnummer dat u net heeft ingesteld moeten opgeven.

Dialoog voor het deelnemen aan een netwerkspel

Voor elke verbinding krijgt u een nieuwe rij te zien in de tabel met Spelers onder de kaart-voorbeeld.

Rij met nieuwe speler

Laten we aannemen dat u de standaard-instellingen gebruikt en op de knop Volgende heeft gedrukt. U zal dan twee spelers instellen, de een na de ander. Voor elke kiest u een naam, een nationaliteit en, als u dat wilt, een paswoord zodat bij het opnieuw laden van een opgeslagen spel niemand anders deze speler kan gebruiken. Tenslotte moet u opgeven of het een computer dan wel een menselijke speler is.

Dialoog voor spelers-instellingen

Vervolgens zal na het drukken op Start, als u heeft gekozen om met een doel te spelen, het doel van elke speler worden getoond, voorafgegaan door een waarschuwing zodat andere spelers die op dezelfde computer meekijken tijdens het tonen van het doel discreet de andere kant uit kunnen kijken.

Het doel waarschuwing
Het dialoog met het doel

Distributie

Bij het begin van het spel worden de landen verdeelt over alle spelers. Bij de start heeft elk land een leger (voorgesteld door een infanterist). Elke speler heeft daarnaast nog enkele legers die hij (als hij aan de beurt is) kan verdelen over zijn landen (aangegeven door hun naam en bijbehorende vlag in de statusbalk). Merk op dat een cavalerist vijf legers voorstelt en een kanon 10 legers.

Om een leger in een van uw landen te plaatsen, klikt u erop met de linkermuisknop. Om een leger te verwijderen, klikt u erop met de rechtermuisknop, Als algemene regel geldt dat u nooit meer legers kunt verwijderen dan dat u heeft geplaatst.

Legers plaatsen

Als een speler al zijn legers heeft verdeelt, dan is de volgende speler automatisch geselecteerd om dezelfde taak uit te voeren. Als alle spelers klaar zijn met het verdelen van hun legers, zijn er twee mogelijkheden die u kunt selecteren via twee knoppen op het rechter paneel:

Opnieuw distribueren Recycleren

Een speler wilt enkele van zijn keuzes wijzigen. De eerste speler kan dan een leger dat hij juist in een land heeft geplaatst weer met de rechtermuisknop verwijderen en het in een ander land met de linkermuisknop weer plaatsen. Als hij klaar is, dan geeft hij de controle aan de volgende speler met de knop Geldig. Als alle spelers klaar zijn met hun herverdeling, dan komen de twee knoppen weer zichtbaar.

Einde opnieuw distribueren Gereed

Het opnieuw verdelen is gereed en het spel kan verdergaan.

Vechten

Na het herverdelen, start het spel. Elke speler mag spelen als hij aan de beurt is. Hij heeft de keuze uit:

Volgende speler Volgende speler

De beurt van de huidige speler eindigt en de volgende komt aan de beurt.

Aanval 1  Aanval 2  Aanval 3 Aanval met een, twee of drie legers  Auto-aanval Auto-aanval

Om aan te vallen, sleept u met de muis van het aanvallende land en laat het los op het aangevallen land. U krijgt dan een contextmenu met de bovengenoemde items.

Aanval-menu

Om een land X het land Y te laten aanvallen met x legers, moeten aan 2 condities voldaan zijn:

  • de twee landen moeten buren zijn;

  • land X moet voor de aanval tenminste x+1 legers hebben.

Als de aanval geldig is, dan krijgt de verdediger indien nodig een dialoog te zien waarin hij kan kiezen of hij met een of twee legers wilt verdedigen dan wel dat hij de computer laat beslissen.

Als de keuze voor de verdediging is gemaakt, dan zal gevecht losbarsten en weer tot een einde komen. Zoals hieronder beschreven.

Verdedigingsdialoog
Legers verplaatsen Verplaatst legers van een land naar een andere land

Dit is het laatste wat een speler in een beurt kan doen. Het geeft de mogelijkheid om enkele legers van het ene land naar een andere land te verplaatsen, dat naast het eerste land moet liggen. Voor het kiezen van de twee landen, gebruikt u het verslepen en loslaten op dezelfde manier als u dat met een aanval doet. Nadat u beide landen heeft geselecteerd, krijgt u een schuifknop te zien waarmee u een keuze kan maken hoeveel legers daarna in elk land zijn.

Uitkomst van het gevecht

Voor elk vechtend leger is een bijbehorende sterfte kans. De speler die een hoger getal op de dobbelsteen trekt, onafhankelijk of het de aanvaller of de verdediger is, wint en diegene die een kleiner getal trekt verliest legers overeenkomstig het getrokken getal op de dobbelsteen.

Getoonde resultaat van aanval

Als het aantal legers van het verdedigend land 0 wordt, dan gaat het land over naar de aanvaller: zijn vlag wordt daar gehesen en een van de aanvallende legers zal in zijn nieuwe land worden geïnstalleerd. De schuifknop voor "Leger verplaatsen" is weer te zien voor de verplaatsingen aan het eind van de beurt.

Invasie schuifknop

Einde van de beurt

Om een eind te maken aan uw beurt, als u geen legers meer wilt verplaatsen, dan kan u op de knop Volgende Speler in de werkbalk drukken.

Als iedereen aan de beurt is geweest en de speelronde is voltooid, worden enkele legers verdeelt over de spelers, afhankelijk van de landen die ze bezitten: 1 voor elke groep van drie landen, met een minimum van 3. Spelers die een compleet continent bezitten krijgen een bonus, die voor elk continent verschillend is. De bonuspunten voor de standaard skin zijn:

Tabel 2.1. Bonuspunten voor continenten

ContinentBonus
Noord Amerika5
Zuid-Amerika2
Europa5
Afrika3
Azië7
Pacific Gebied2

Als een speler klaar is met het verdelen van zijn legers, dan klikt hij op de knop Geldig zodat de volgende speler zijn bonus-legers kan verdelen. Na de eerste distributie, als alle spelers hun legers hebben geplaatst, kunnen ze een nieuwe herverdeling-ronde of een nieuwe speelronde starten...