Hoofdstuk 4. Overzicht van het interface

Menu Items

Het menu Spel

Het menu Spel geeft u controle over de status van het spel:

SpelNieuw (Ctrl+N)

Stopt het huidige spel en start een nieuwe met nieuwe stenen.

SpelSpel herstarten (F5)

Herstart het huidige spel met dezelfde stenen.

SpelPauze (P)

Zet het spel stil, inclusief de tijdklok. De menuoptie verandert dan in Spel hervatten waarmee u het spel kunt voortzetten.

SpelTopscores tonen (Ctrl+H)

Toont de top-tien grafieken van Shisen-Sho.

SpelAfsluiten (Ctrl+Q)

Sluit af Shisen-Sho.

Enkele menuopties kunnen ook worden benaderd door middel van sneltoetsen. Zie de paragraaf met de naam “Standaard toetsenbindingen” voor een lijst.

Het menu Zet

ZetOngedaan maken (Ctrl+Z)

Maakt de laatste zet ongedaan. De knop Ongedaan maken op de werkbalk doet hetzelfde.

ZetOpnieuw (Ctrl+Shift+Z)

Voert de laatste zet opnieuw uit. De knop Opnieuw op de werkbalk doet hetzelfde.

ZetHint (H)

Toont een hint, twee stenen die u kunt verwijderen.

Het menu Instellingen

InstellingenGeluiden afspelen

Speelt een geluid wanneer u een steen aanraakt door er met de linkermuisknop op te klikken en wanneer een steen omlaag valt bij het spelen met Zwaartekracht ingeschakeld.

InstellingenShisen-Sho instellen...

Opent de configuratiedialoog om Shisen-Sho-instellingen in te stellen.

Bovendien heeft Shisen-Sho de gezamenlijke menu-items van KDE Instellingen en Help, voor meer informatie lees de secties over de Menu Instellingen en Menu Help van KDE-fundamentals.