Hoofdstuk 7. Dankbetuigingen en licentie

Shisen-Sho Copyright 1997 Mario Weilguni

Shisen-Sho Copyright 2002-2004 Dave Corrie

Shisen-Sho Copyright 2009-2012 Frederik Schwarzer

Documentatie Copyright 2000 Dirk Doerflinger

Documentatie copyright 2009-2010 Frederik Schwarzer

Op- of aanmerkingen over de vertalingen van de toepassing en haar documentatie kunt u melden op http://www.kde.nl/bugs.

Dit document is vertaald in het Nederlands door Niels Reedijk.

Dit document is vertaald in het Nederlands door Rinse de Vries.

Deze documentatie valt onder de bepalingen van de GNU vrije-documentatie-licentie.

Deze toepassing valt onder de bepalingen van de GNU General Public License.