Hulpmiddelen voor bewerkingen

De tekst in deze paragraaf verwacht dat u het hoofdstuk over wat een reguliere expressie is heeft gelezen, of voorgaande kennis over dit onderwerp heeft.

Al de hulpmiddelen voor bewerkingen bevinden zich in de menubalk boven het bewerkingsgebied. Elk van hen zal beschreven worden in het volgende.

Selectiehulpmiddel

Het selectiegereedschap wordt gebruikt om elementen te marken voor knippen-en-plakken en drag-and-drop. Dit is vergelijkbaar met het selectiegereedschap in elk tekenprogramma.

Tekstgereedschap

Met dit hulpmiddel kunt u normale tekst invoeren die gezocht dient te worden. Er wordt naar de letterlijke tekst gezocht, bijv. dat u zich niet hoeft te bekommeren om gebruik van stuurcodes voor speciale tekens. In het voorbeeld boven wordt de volgende reguliere expressie gebouwd: abc\*\\\)

Lettertekengereedschap

Met dit gereedschap kunt u speciale bereiken voor lettertekens invoeren. Voorbeelden zijn onder andere ascii-teksten [0-9], [^a-zA-Z,_]. Wanneer u een item toevoegt met met dit hulpmiddel, verschijnt een dialoog, waarin u de tekenbereiken kunt specificeren.

Zie de beschrijving van herhaalde reguliere expressies.

Gereedschap voor willekeurig teken

Dit is een reguliere expressie "dot" (.). Deze komt overeen met een willekeurig enkel letterteken.

Herhaalgereedschap

Dit is het gereedschap voor herhaalde elementen. Het bevat wat in ascii syntaxis gerepresenteerd wordt door een asterisk (*), een plusteken (+), een vraagteken (?), en bereiken ({3,5}). Wanneer u een item invoegt met dit gereedschap, verschijnt een dialoogvenster waarin u gevraagd wordt naar het aantal malen om het element te herhalen.

U geeft aan wat herhaald dient te worden door de herhaalde inhoud te tekenen in een veld dat dit hulpmiddel invoegt.

Herhaalde elementen kunnen zowel van buiten naar binnen als van binnen naar buiten gebouwd worden. Dat betekent dat u eerst datgene kunt tekenen dat u wilt herhalen, het selecteert en het herhaalgereedschap gebruikt. Of eerst het herhaalelement kunt invoegen, en datgene dat herhaald dient te worden erin plaatst.

Zie de beschrijving van herhaalde reguliere expressies.

Alternatievengereedschap

Dit is het gereedschap voor alternatieve reguliere expressies (|). U kunt de alternatieven specificeren door ze boven elkaar te tekenen in het kader dat dit hulpmiddel invoegt.

Zie de beschrijving van alternatieve reguliere expressies

Samenstellingengereedschap

Het samenstellingengereedschap representeert geen reguliere expressies. Het wordt gebruikt om andere onderdelen te groeperen in een kader, dat eenvoudig ingeklapt kan worden zodat alleen de titel getoond wordt. Deze is te zien in het rechterdeel van bovenstaande schermafdruk.

Gereedschappen voor regelbegin en regeleinde

De gereedschappen voor regelbegin en regeleinde zoeken respectievelijk naar overeenkomsten van het begin van de regel, en het eind van de regel. De reguliere expressies in de schermafdruk boven komen dus overeen met regels die alleen spaties bevatten.

Zie de beschrijven van reguliere expressies voor posities

Gereedschappen voor (niet-)woordgrenzen

De grensgereedschappen zoeken naar overeenkomsten van respectievelijk woordgrens en niet-woordgrens. De reguliere expressie in de schermafdruk zoekt dus naar woorden die beginnen die beginnen met the. Het woord the zelf, echter, wordt niet gezocht.

Zie de beschrijving van reguliere expressies voor grenzen

Gereedschappen voor positief en negatief vooruitkijken

De vooruitkijkgereedschappen specificeren een positieve of negatieve reguliere expressie waarnaar gezocht dient te worden. De overeenkomst maakt echter geen deel uit van de totale gezochte overeenkomst.

N.B.: U kunt vooruitkijkgereedschappen alleen aan het einde van een reguliere expressie plaatsen. De grafische Reguliere expressie editor controleert dit echter niet.

Zie de beschrijving van reguliere expressies voor vooruitkijken