De menu's Instellingen en Help

Naast de standaard KDE-menu's Instellingen en Help zoals beschreven in het hoofdstuk Menu van de documentatie in KDE Fundamentals heeft KPatience specifieke menu-items van het programma:

InstellingenSpeltype-optiesLijst met opties specifiek per speltype

Toon een lijst met opties specifiek voor het huidige speltype. Dit menu is alleen beschikbaar in bepaalde spellen (Klondike en Spider).

InstellingenStack-optiesPlaatje omlaag (moeilijker)/Plaatje omhoog (gemakkelijker)

Stelt u in staat te kiezen of de kaartplaatjes getoond moeten worden. Dit menu is alleen beschikbaar in Spider.

InstellingenUiterlijk wijzigen... (F10)

Een dialoog openen voor het wijzigen van de te gebruiken kaartrug en spelthema.

InstellingenAutomatisch plaatsen activeren

Automatisch kaarten verplaatsen naar de sorteerstapel indien mogelijk.

InstellingenOplosser inschakelen

De automatische oplossingsmachine inschakelen. Indien ingeschakeld zal de oplosser steeds proberen om te bepalen of het huidige spel is te winnen. U kunt de oplosser uitschakelen om op gebruik van de processor of de batterij te besparen.

InstellingenGeluiden afspelen

Geluiden worden afgespeeld wanneer u kaarten opneemt of plaatst. In de toekomst worden meer geluiden verwacht.

InstellingenStatus bij beëindiging onthouden

Automatisch opslaan van de status van het spel wanneer KPatience wordt beëindigd. KPatience zal de volgende keer dat deze wordt gestart de voorgaande spelstatus automatisch laden.

HelpHulp bij hethuidige spel (Ctrl+Shift+F1)

Opent de sectie met de regels voor het huidige spel in dit handboek.