Hoofdstuk 3. Spelregels, strategieën en tips

Algemene regels

Een kaartspel bestaat uit een of meer kaartdeks van 52 kaarten elk. Elk dek bevat de volgende kleuren:

Klavers
Schoppen
Harten
Ruiten

Elk van de vier kleuren bevatten de volgende kaarttypes: aas, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien, boer, vrouw en heer.

De complete kaartenorde heet een familie. Er zijn echte families en alternerende. De echte families zijn alle kaarten uit een type (bijv. harten). In de alternerende families veranderen de kleuren van de een naar de ander, tussen de zwarte kleur (schoppen en klavers) en de rode kleur (harten en ruiten).

Als een familie niet compleet is, dan wordt dat een reeks genoemd.

Het spelveld van KPatience

Er zijn een paar verschillende onderdelen in een typisch patience-spel. Deze worden hierna beschreven.

1. Talon

Bij aanvang van elk spel zijn de kaarten in het dek geschud. Maar niet in alle spellen zijn alle kaarten uitgedeeld, soms blijven een aantal kaarten achter in het dek. Deze kaarten zijn omgekeerd op de zogenaamde talon geplaatst. Deze kunt u eenvoudig terugvinden, in de meeste spellen is het de enige stapel kaarten met de rug naar boven.

2. Reststapel

Veel spellen gebruiken een reststapel met kaarten die van de talon zijn genomen. Klikken op de talon veroorzaakt het omdraaien van de kaart en plaatsing op de reststapel, waarmee deze in het spel komt.

3. Sorteerstapel

De soorteerstapels zijn de plaatsen waar uw kaarten eindigen. Het spel is alleen gewonnen wanneer alle kaarten in de juiste volgorde naar de sorteerstapels zijn verplaatst. Het aantal sorteerstapels en de vereiste volgorde varieert van spel tot spel.

De meeste spellen beginnen met lege sorteerstapels. Het kiezen van de actie Laten vallen uit het menu of werkbalk laat KPatience door alle stapels lopen en zo veel mogelijke kaarten naar de sorteerstapels verplaatsen als mogelijk is. Als u de instelling Automatisch plaatsen activeren hebt ingesteld, dan zal KPatience op elk moment een Laten vallen proberen.

4 Speelstapels

Deze stapels zijn degenen waar het eigenlijke herordenen plaatsvindt. De regels voor deze stapels verschillen per spel. Sommige tonen alle kaarten, anderen weer niet. Bij sommigen mag u slechts één kaart per keer verplaatsen, bij anderen weer alle kaarten, etc.