Hoofdstuk 4. Overzicht van het interface

Het menu Spel

SpelNieuw Spel... (Ctrl+Shift+N)

Terug naar het keuzescherm voor een spel. Deze actie breekt het delen dat bezig is af.

SpelOpnieuw delen (Ctrl+N)

Start een nieuw delen van hetzelfde speltype. Deze actie breekt het delen dat bezig is af.

SpelNieuw genummerd spel... (Ctrl+D)

Start een nieuw delen door het speltype een nummer van het spel te specificeren Deze actie breekt het delen dat bezig is af.

KPatience geeft elk spel een uniek identificatienummer (wat intern wordt gebruikt om het spel bij de initiële deling willekeurig te maken). Deze mogelijkheid stelt u in staat om een interessant spel of een speciaal moeilijk spel aanbevolen door een vriend opnieuw te spelen. Speciale aan het spel verknochte spelers zouden KPatience willen verslaan door alle 2147483647 spellen achtereenvolgens voor elk van de speltypes te spelen.

Opmerking: de spelnummers van KPatience voor Freecell, komen overeen met die beschreven in de Freecell FAQ.

SpelSpel herstarten (F5)

Laat het huidige spel terugkeren naar de beginsituatie.

SpelLaden... (Ctrl+O)

Een opgeslagen spel laden. Deze actie breekt het delen dat bezig is af.

SpelRecent spel ladenLijst met recent gebruikte bestanden

Laat een lijst zien van recent gebruikte opslagbestanden in volgorde van laatst gebruik. Een spel selecteren laadt het. Deze actie breekt het delen dat bezig is af.

SpelOpslaan als... (Ctrl+S)

Het huidige spel op schijf opslaan.

SpelStatistieken

Verschillende statistieken tonen over uw prestaties per type spel.

SpelAfsluiten (Ctrl+Q)

KPatience afsluiten.