Importeren, exporteren en bijhouden van agenda's

Hoewel lokale bestanden maar een van de vele andere gegevensbronnen zijn die door KOrganizer kunnen worden gebruikt, zijn ze wel de gemakkelijkste manier voor het delen van agenda's, het bewaren van kopieën, of het importeren van items vanuit uw vorige agendaprogramma.

Agenda's importeren

Als u een iCalendar- of vCalendarbestand heeft dat u wilt importeren, kiest u in het menu BestandImporterenAgenda importeren.... KOrganizer vraagt u dan of u die wilt Toevoegen als nieuwe agenda , waardoor het agendabestand wordt toegevoegd als een nieuw lokaal gegevensbestand, of dat u die wilt Invoegen in bestaande agenda, waardoor de agendagegevens worden ingevoegd in een bestaande gegevensbron.

Een goed moment om dit te doen is bijvoorbeeld als u een vCalendar met wat ingangen ontvangt via e-mail, of als u uw agenda vanuit een ander programma wilt importeren. In het laatste geval moet u eerst in dat programma de agendagegevens exporteren naar een van de bovenstaande formaten, of een hulpmiddel gebruiken om die vanuit het formaat van dat programma te converteren.

Agenda's exporteren

U kunt uw gegevens exporteren als iCalendar-bestand, dat door de meeste agendaprogramma's wordt ondersteund. KOrganizer zal de agendagegevens publiceren in de aangevinkte gegevensbronnen, die er niet uitgefilterd worden (laat ons dit actieve gegevens noemen). Met andere woorden: is een agendagegeven niet zichtbaar, dan komt het ook niet in het geëxporteerde bestand terecht. Om vóór het exporteren de ongewenste items eruit te filteren, kunt u filters aanmaken. Filters kunnen nog effectiever zijn, wanneer u uw afspraken en taken indeelt in tags. Om gegevensbronnen in- of uit te schakelen moet u die (de)selecteren in het Agendabeheer in de zijbalk.

U kunt al uw actieve afspraken, taken en journaalingangen (onafhankelijk van de bron waar ze toe behoren) exporteren als een nieuw iCalendar-bestand, door in het menu BestandExporterenExporteren als iCalendar... te kiezen. De dialoog Opslaan als verschijnt. Voer nu de naam in en de locatie voor het nieuwe bestand.

Onderhouden van uw agenda's

De huidige computers hebben ruim voldoende opslagcapaciteit. Maar als u uw KOrganizer-agenda synchroniseert met een apparaat met beperkte opslagcapaciteit, zoals een Palm, dan is archiveren toch nuttig. Ook neemt de snelheid van KOrganizer af naarmate er meer afspraken in de agenda zijn. U kunt oude items als volgt archiveren:

  1. Kies het menu BestandOude invoer archiveren...

  2. Vul de datum in in het veld Items nu archiveren die ouder zijn dan: of gebruik de kalender-widget om een datum te selecteren. U kunt ook automatisch alle items archiveren die ouder zijn dan een bepaalde tijdsperiode.

  3. Als u archiveren koos, moet u ook een bestandsnaam voor het archief opgeven in het veld Archiefbestand. Als u een bestaand archiefbestand opnieuw wilt gebruiken, kunt u dat bestand selecteren met de knop Bestandsdialoog openen en naar een bestaand archief zoeken. De gegevens worden dan hieraan toegevoegd, dus worden eventuele daar reeds in aanwezige gegevens niet gewijzigd.

Door te archiveren behoudt u alle items in een bestand, inclusief de voltooide taken. Maar als u die voltooide taken helemaal niet wilt bewaren, kiest u BestandVoltooide taken verwijderen, waarmee u alle voltooide taken verwijdert uit uw actieve gegevensbronnen. Wilt u uw voltooide taken echter wel behouden, maar niet zien in uw takenlijsten, dan kunt u overwegen die eruit te filteren, in plaats van ze te verwijderen.