Vrij/bezetinformatie

In de vrij/bezetinformatie staat wanneer u beschikbaar bent. Door de tijden bekend te maken waarop u al bezet bent, kunnen anderen deze tijden vermijden bij het maken van afspraken. Merk op dat alleen de tijden bekend worden gemaakt, en niet afspraken, redenen of deelnemers.

In KOrganizer kunt u vrij/bezetinformatie ophalen en versturen, zowel met de hand als automatisch.

Voor het versturen van uw vrij/bezetinformatie, kiest u in het menu Plannen E-mail met vrij/bezetinformatie sturen.... Voer de gewenste e-mailadressen in de dialoog in, en klik op OK.

Groupware servers hebben gewoonlijk een standaard locatie voor het uploaden (opsturen) van uw vrij/bezetinformatie, zodat uw gegevens toegankelijk zijn voor anderen, en hun vrij/bezetgegevens voor u toegankelijk zijn. U kunt KOrganizer configureren voor het automatisch opsturen en ophalen van vrij/bezetinformatie, in de dialoog Vrij/bezet, in het menu Instellingen van KOrganizer.

Als u uw vrij/bezetinformatie wilt opsturen naar de server, die in de instellingen van KOrganizer is ingesteld, kiest u in het menu PlannenVrij/bezetinformatie uploaden.