Hoofdstuk 4. Weergaven en filters

Hoewel agenda's (gegevensbronnen) afspraken, taken en/of journaalingangen kunnen bevatten, zijn deze zeer verschillend van aard. Aan taken zijn mogelijk geen tijden gekoppeld, dus is het tonen ervan in een tijdschema daarvoor niet geschikt. Journaalingangen zijn een verzameling van uw bespiegelingen, voorvallen of ervaringen. Die moeten op hun eigen manier worden getoond, omdat ze niet altijd verband hebben met een lijst van aankomende afspraken of een lijst van taken, etc..

Om de uitdaging van het op een bruikbare en intuïtieve manier tonen van uw informatie in goede banen te leiden, heeft KOrganizer diverse weergaven, filters, en zoekmogelijkheden. U kunt ook met elkaar verband houdende afspraken en taken naar hun tags indelen, waardoor u die later makkelijker kunt bekijken, gebruik makend van filters en kleuren.

Weergaven in KOrganizer

In deze sectie beschrijven we de diverse manieren waarop gegevens kunnen worden getoond (weergaven), en geven we een overzicht van hoe u met KOrganizer door uw persoonlijke gegevens kunt bladeren.

Het venster van KOrganizer kan worden ingedeeld in twee hoofdgebieden: het hoofdvenster en de zijbalk. In het hoofdvenster zijn de voornaamste overzichten (weergaven) te zien, en in de zijbalk vinden we de datumnavigator, het overzicht van de taken, het overzicht van de items, en dat van het agendabeheer. U kunt de componenten in de zijbalk tonen of verbergen in het submenu van InstellingenZijbalk.

De datumnavigator dient voor het bladeren naar en selecteren van data. De dag van vandaag wordt gemarkeerd door een klein rechthoekje, dagen waarop afspraken zijn gepland worden vet afgebeeld (dagelijks of wekelijks terugkerende afspraken mogelijk niet, afhankelijk van de instellingen van de weergaven)), en vakantiedagen worden met rood weergegeven. Als u naar een bepaalde datum wilt gaan kunt u daar gewoon op klikken. Met de muisknop ingedrukt kunt u een aantal aaneengesloten data in een keer selecteren. In de weergaven Wat nu, Lijst, Agenda en Journaal worden alleen afspraken, taken en journaalingangen getoond voor de geselecteerde data. In de weergave Maand zijn de afspraken en taken te zien voor de eerste maand in de datumnavigator (de maandweergave wordt niet gewijzigd door de geselecteerde data, alleen de maand wordt daardoor veranderd).

In de takenlijst in de zijbalk worden uw taken opgesomd, net zoals in het Takenweergave. Dit is handig als u uw taken wilt bekijken in andere overzichten.

Het overzicht van de items in de zijbalk toont de details van de huidig geselecteerde afspraken, taken en journaalingangen.

Tenslotte kunt u in het agendabeheer in de zijbalk gegevensbronnen in de lijst in- of uitschakelen door het vakje ervoor aan- of uit te vinken, en er uw gegevensbronnen beheren. Meer informatie is te vinden in de paragraaf met de naam “Agendagegevensbronnen”.

U kunt ook in uw agendaweergave bladeren met GaTerug (of door te klikken op de knop in de werkbalk), waardoor u terug gaat naar de vorige dag, week, maand of jaar, of door het kiezen van menuitem GaVooruit (of door te klikken op de knop in de werkbalk), waardoor u vooruit gaat naar de volgende dag, week, maand of jaar (afhankelijk van de weergave), of door het kiezen van GaNaar vandaag (of door te klikken op de knop in de werkbalk), waardoor de huidige dag in de weergave komt.

Wat nu-weergave

Deze weergave toont afspraken en taken op een overzichtelijke manier. Alle nog openstaande taken worden getoond, maar alleen de afspraken voor de dagen die in de Datumnavigator (in de zijbalk) zijn geselecteerd. Afspraken en taken worden elk op een regel weergegeven.

U kunt naar de weergave voor "Wat nu" schakelen door in het menu BeeldWat nu te klikken.

Weergave voor de afsprakenlijst

In de lijstweergave worden al uw taken, afspraken en journaalingangen in een lijst getoond, voor de dagen die in de datumnavigator zijn geselecteerd. Openstaande taken die niet op de geselecteerde dagen worden beëindigd, worden niet getoond. Deze weergave is handig om vele verschillende items op een compacte manier te tonen, en is ook handig als uw afspraken verdeeld zijn over een lange periode, die niet helemaal op het scherm passen in de andere weergaven.

De onderdelen worden elk op een regel getoond. In kolommen wordt getoond of er een herinnering is ingesteld (door middel van een pictogram van een bel), of het onderdeel meerdere keren wordt herhaald (pictogram met een rondlopende pijl), en informatie over begin- en eindtijden. Door de muisaanwijzer er boven te houden, krijgt u in een tekstballon gedetailleerde informatie over het item.

U kunt de afsprakenlijst vinden in het menu WeergaveAfsprakenlijst.

Agendaweergave

In de agendaweergave ziet u de afspraken en taken voor een of meer dagen, in chronologische volgorde. U ziet hier ook de duur van elke afspraak in de tijdtabel.De agendaweergave krijgt u door WeergaveAgenda te selecteren, of door op de knop the in de taakbalk te drukken.

De Dag-, Werkweek- en Week-weergaven zijn variaties op de agendaweergave. In feite kunt u zelfs altijd de in de agenda getoonde dagen instellen in de datumnavigator.

Links in de weergave wordt de tijd aangegeven met een tijdbalk. Rechts is een schuifbalk aanwezig als de dag niet geheel op het scherm past (wat gewoonlijk het geval is). Elke rechthoek in het overzicht representeert een afzonderlijke afspraak of taak, gepland voor dat tijdstip, en toont de begin- en eindtijd en een samenvatting. Het pictogram van een bel geeft aan dat er een herinnering is ingesteld, en een pictogram van een rondlopende pijl betekent dat dit wordt herhaald. Door de muisaanwijzer er boven te houden verschijnt er een tekstballon met gedetailleerde informatie. U kunt KOrganizer een rode tijdlijn (Marcus Bains-lijn) laten tonen door het vakje Actuele tijd tonen (Marcus Bains-lijn) te selecteren in de Instellingen-dialoog van KOrganizer.

De tijdsduur van elke afspraak kan met de muis worden aangepast. Plaats de muisaanwijzer op de boven- of onderkant van de afspraak en sleep die naar boven of naar beneden. Op deze manier kunt u de start- of eindtijd van uw afspraak aanpassen. Dit werkt ook in de Week- en Werkweekweergave. Met andere woorden, het is mogelijk om de start- en eindtijd van een afspraak aan te passen door met de muis de boven- of onderrand van de afspraak te verplaatsen naar het nieuwe tijdstip.

Elke afspraak kan met de muis worden verplaatst naar een andere datum of tijdstip. Plaats de muisaanwijzer op de afspraak en sleep die naar de nieuwe datum of tijd. Dit werkt ook in de Week- en Werkweekweergave. Afspraken kunnen naar andere, in de agendaweergave niet zichtbare data worden verplaatst. Plaats de muisaanwijzer boven de afspraak, en sleep die naar de datumnavigator.

Aangezien in de agenda in de meeste gevallen niet de gehele dag in een keer kan worden weergegeven, is de schuifbalk aan de zijkant nodig om de gehele dag te kunnen bekijken. Als er echter afspraken zijn die op dit moment niet zichtbaar zijn, dan ziet u een klein pijltje aan de bovenkant of onderkant.

Tip

Er zijn twee handige sneltoetsen voor het toevoegen van afspraken:

  • Als u dubbelklikt op een tijdstip waarop nog niets is gepland zal KOrganizer automatisch een afspraak aanmaken met een standaard tijdsduur (zoals ingesteld in de instellingen). U kunt meteen de samenvatting van de afspraak geven. De duur van de gebeurtenis wordt automatisch per half uur ingesteld, afgerond naar het dichtstbijzijnde halve uur vanaf waar u klikte.

  • Selecteer een tijdstip waarop nog niets is gepland, en dubbelklik er op, of begin met het invoeren van de samenvatting van de nieuwe afspraak. KOrganizer stelt dan automatisch de tijdsduur in, en de starttijd zoals die is gedefinieerd door het geselecteerde gebiedje in de agenda.

Om u bij het organiseren van uw agenda bij te staan, wordt de categorie van de afspraken aangegeven door een kleur, en afhankelijk van de instellingen van KOrganizer, kan die de kleur ook van de gegevensbron aangeven. Dus als u tags aan afspraken en verschillende kleuren aan tags toekent, kunt u aan de kleur, de soort afspraak heel gemakkelijk herkennen.

In de agendaweergave kunt u alle afspraken in uw agenda's in één overzicht samengevoegd weergeven, of in een overzicht voor elke agenda apart. Het is ook mogelijk om om beide soorten overzichten te hebben in tabbladen, dit kan worden ingesteld in de dialoog voor het instellen van voorkeuren.

Dagweergave

Hierin wordt de agendaweergave weergegeven voor een enkele dag.

U kunt de dagweergave instellen in het menu GaDag, of door op de knop Dag in de taakbalk te drukken.

Weergave voor de volgende X dagen

Hierin wordt de agendaweergave weergegeven voor de volgende dagen, te beginnen met vandaag. Het aantal te tonen dagen kan worden ingesteld in de dialoog voor het instellen van KOrganizer. De standaard waarde is 3.

U kunt de weergave voor de volgende dagen verkrijgen met GaVolgende X dagen, (X is hier het aantal dagen, gewoonlijk 3).

Weekweergave

De weekweergave is soortgelijk aan de dagweergave. De afspraken voor zeven dagen worden naast elkaar weergegeven.

Ga naar de weekweergave met GaWeek, of druk op de knop the Week in de taakbalk.

Weergave voor werkweek

Die is identiek aan de Weekweergave, behalve dat alleen de werkdagen van de week worden getoond.

U kunt de weergave voor de werkweek vinden in het menu GaWerkweek.

Maandweergave

De maandweergave toont alle afspraken en taken voor de huidige maand in de bekende maandkalenderindeling. Elke cel in de weergave bevat een dag, en alle afspraken voor die dag, die getoond kunnen worden in de beschikbare ruimte (door het venster te maximaliseren kunt u dus meer afspraken zien). Informatie over herhaalde afspraken en herinneringen worden getoond met de pictogrammen Bel en Rondlopende pijl, net als in andere weergaven.

U kunt in de maandweergave navigeren met behulp van de pijlen in de datumnavigator, of in het menu Ga. Omdat in het zichtbare deel van een dagcel mogelijk niet alles kan worden weergegeven, kunt u met het toetsenbord erdoor bladeren, of alle afspraken of taken op een dag bekijken met behulp van de schuifbalken.

Als u de muisaanwijzer even boven een agendaitem houdt, ziet u een tekstballon met de details van dat item. Door op een lege plek te dubbelklikken kunt u een afspraak aanmaken, door te dubbelklikken op een agendaitem kunt u die bewerken.

Om u bij het organiseren van uw agenda bij te staan, kan de tag van de afspraken aangegeven met een kleur, en afhankelijk van de instellingen van KOrganizer, ook van de gegevensbron. Dus als u categorieën aan afspraken en verschillende kleuren aan tags toekent, kunt u aan de kleur de soort afspraak heel gemakkelijk herkennen.

U kunt de maandweergave verkrijgen met WeergaveMaand of door te klikken op de knop Maand in de werkbalk.

Tijdlijnweergave

In de tijdlijnweergave krijgt u een Gantt-overzicht van alle afspraken binnen een geselecteerde tijdsspanne. Iedere agenda wordt weergegeven op een aparte regel.

Als u de muisaanwijzer even boven een agendaitem houdt, ziet u een tekstballon met de details van dat item. Door op een lege plek te dubbelklikken kunt u een afspraak aanmaken, door te dubbelklikken op een agendaitem kunt u die bewerken.

Takenlijst

In de takenlijst is genoeg ruimte om snel notities te maken van wat u (nu ofop langere termijn) moet doen. De takenlijst is in de zijbalk direct onder de datumnavigator te vinden. U kunt de takenlijst ook in het hoofdpaneel tonen door te klikken op de knop Takenlijst in de werkbalk, of door in het menu WeergaveTakenlijst te selecteren

U kunt uw taak een (verwachte) einddatum toekennen, met andere woorden een datum wanneer een taak afgerond moet zijn.

U kunt ook prioriteiten toekennen aan taken. De taken zullen gesorteerd op prioriteit worden getoond. Hoe lager het getal, hoe hoger de prioriteit, met als uitzondering dat nul (0) aangeeft dat er geen prioriteit is ingesteld.

U kunt een nieuwe taak aanmaken door te rechtsklikken in de takenlijst in de zijbalk, of in de weergave van de takenlijst, en door in het menu op Nieuwe taak te klikken. Als u op een bestaande taak klikt, krijgt u meer keuzes te zien: u kunt een samenvatting Tonen, de details van de taak Bewerken..., de taak helemaal Wissen, of u kunt een Nieuwe subtaak... aanmaken. U kunt bijvoorbeeld een grote taak aanmaken, zoals het bouwen van een huis, en subtaken zoals het uitzoeken van een goede bouwplaats, een architect inschakelen, arbeiders in dienst nemen, en uiteindelijk een feestje regelen voor uw vrienden.

Wanneer u Nieuwe taak kiest, wordt een nieuwe taak aangemaakt en krijgt u een schermpje te zien waarin u alle benodigde informatie in kunt vullen.

Klik op een taak in de lijst om deze te selecteren. Als u op het vierkantje links naast de taakbeschrijving klikt, geeft u aan dat deze taak voltooid is. Als u op de taakbeschrijving dubbelklikt, kunt u de details van de taak bewerken.

U kunt ook Voltooid verwijderen in het menu kiezen, dat verschijnt wanneer u met de rechter muisknop klikt, om alle als voltooid gemerkte taken te verwijderen.

Taken kunnen ook gesleept worden naar een andere plek, om de volgorde van de taken te veranderen of om taken uit te wisselen met agenda's in andere vensters. Er is hier een overzicht van alle acties met slepen en neerzetten.

Journaalweergave

In de journaalweergave kunt u uw gedachten, voorvallen of ervaringen opslaan. u kunt de journaalweergave in het hoofdpaneel weergeven door op de knop Journaalweergave in de werkbalk te drukken, of in he menu BeeldJournaal te kiezen.

Als u op de koppeling Niew journaal ... klikt (of op de knop Nieuw Journaal ...), wordt een nieuwe journaalingang aangemaakt. Indien u een journaalingang wilt bewerken klikt u op het tekstvak en kunt u dit hierin doen! Een journaalingang kunt u verwijderen, door op de verwijderknop te drukken in het journaalbeeld.