De menu's van het gespreksvenster

Menu Chat

ChatBericht verzenden (Return)

Verstuurt een bericht.

GesprekOpslaan (Ctrl+S)

Slaat de inhoud van een gesprek op in een bestand.

GesprekAfdrukken... (Ctrl+P)

Drukt het gesprek af op papier.

GesprekContacten

Dit menu toont alle personen die deelnemen aan een gesprek. U hebt toegang tot hetzelfde menu als in de contactenlijst, als u met de rechter muisknop op de contact klikt. U kunt specifieke acties zoals het verzenden van een bestand, gebruikersinformatie bekijken of de contact blokkeren.

GesprekSluiten (Ctrl+W)

Beëindigt het huidige gesprek. Als het venster meerdere tabbladen met gesprekken bevat, dan blijft het venster geopend.

GesprekAfsluiten (Ctrl+Q)

Beëindigt alle gesprekken die plaatsvinden in dit venster.

Menu Bewerken

BewerkenKnippen (Ctrl+X)

Het knippen van tekst werkt zoals in de meeste tekstverwerkers: de geselecteerde tekst wordt verwijderd en op het klembord geplaatst. Merk op dat u ook tekst kunt selecteren en naar een nieuwe positie slepen.

BewerkenKopiëren (Ctrl+C)

Het kopiëren van tekst werkt zoals bij de meeste tekstverwerkers: de geselecteerde tekst wordt gekopieerd naar het klembord. Merk op dat u ook tekst kunt selecteren terwijl u de toets Ctrl ingedrukt houdt, en vervolgens naar een nieuwe positie te slepen om het daarheen te kopiëren.

BewerkenPlakken (Ctrl+V)

Het plakken van tekst werkt zoals in de meeste tekstverwerkers: de tekst van het klembord wordt op de huidige cursorpositie ingevoegd.

Menu Opmaak

OpmaakSmiley toevoegen

Dit menu bevat alle smileys/emoticons die het huidige emoticonthema bevat. U kunt van thema veranderen in de configuratiedialoog van Kopete.

Menu Tabbladen

TabbladenTabbladplaatsing

Hiermee kunt u bepalen of de tabbladen boven of onder de gespreksweergave worden geplaatst.

TabbladenGesprek losweken (Ctrl+Shift+B)

Plaatst de huidige gespreksweergave in een eigen venster.

TabbladenTabblad naar venster verplaatsen

Met deze menuoptie kunt u gespreksweergaven naar een bepaald venster verhuizen. Kies in het menu het venster waar u de gespreksweergave als tabblad aan toe wilt voegen.

Menu Hulpmiddelen

Dit menu bevat items die toegevoegd door de plugins die u hebt geladen. Kijk in het hoofdstuk Plugins voor meer informatie.

Menu Instellingen

Kopete heeft een standaard KDE-menu Instellen, zoals is beschreven in de Basisinformatie van KDE met extra items:

InstellingenDeelnemers tonen

Dit menu bepaalt of de lijst met deelnemers rechts van de gespreksweergave wordt getoond.

Menu Help

Het chat-venster heeft een aantal van de algemene KDE items in het menu Help, voor meer informatie lees de sectie hierover in het Menu Help van de basisinformatie van KDE.