Hoofdstuk 4. Kopete instellen

Om Kopete in te kunnen stellen, kijk in het menu Instellingen.

Globale sneltoetsen

Kopete definieert enkele sneltoetsen die geldig zijn in elke KDE-toepassing.

Globale sneltoetsenActie
Ctrl+Shift+IBericht lezen. Dit is handig als u de contactenlijst hebt verborgen en het systeemvakpictogram vertelt u dat u een nieuw bericht hebt ontvangen.
Ctrl+Shift+CToon/verberg het contactenlijstvenster. Waarschuwing: Als u Kopete's systeemvakpictogram hebt uitgeschakeld, of u hebt geen systeemvakpictogram, dan zorgt deze sneltoets ervoor dat de contactenlijst geheel verdwijnt. U kunt het dan alleen te voorschijn halen door opnieuw op deze sneltoets te drukken.