Het Kopete-dialoogvenster 'Instellen'

Accounts toevoegen en bewerken

In de Grondbeginselen hebben we u uitgelegd hoe u een account kunt toevoegen. Om later een account te wijzigen, open de dialoog Kopete instellen via menuoptie InstellingenKopete instellen. Net als bij Systeeminstellingen van KDE is de configuratie opgedeeld in secties. Met de pictogrammen links van de dialoog kunt u de verschillende secties benaderen.

Op de Accounts-pagina kunt u accounts Toevoegen, Verwijderen of Wijzigen. Het wijzigen van accounts gaat ongeveer op dezelfde manier als het toevoegen. U kunt alleen niet de UIN, buddynaam of andere accountidentificatie die uw IM-systeem gebruikt wijzigen. Als u de identificatie wilt wijzigen, dan dient u een nieuw account toe te voegen met de nieuwe identificatie, en (eventueel) het oude account te verwijderen.

U kunt op eenvoudige wijze onderscheid maken tussen meerdere accounts die hetzelfde IM-systeem gebruiken door de statusbalk en pictogrammen ervan een eigen kleur te geven. Selecteer hiervoor de account en klik op de kleurenselector rechts.

U kunt de prioriteit van de accounts bepalen via de knoppen omhoog en omlaag rechts onderin het venster. Als u een contact op verschillende manieren kunt bereiken, dan bepaalt deze volgorde welk IM-systeem er zal worden gebruikt voor een gesprek.

Globale identiteit

De globale identiteit van Kopete laat u in één keer uw eigen schermnaam en foto instellen voor al uw IM-accounts. U kunt deze details lezen uit het KDE-adresboekitem voor uzelf, uit één van uw contactpersonen of een volledig nieuwe schermnaam of foto. Als u een opwindend duaal leven hebt, dan kunt u meerdere identiteiten aanmaken en er tussen schakelen in de sectie Identiteit.

Gedrag

Sectie Gedrag behandelt de manier waarop Kopete zal integreren met uw desktop, de afwezig-instellingen en de opties voor het gespreksvenster.

Tabblad Algemeen

Hier kunt u de desktopintegratie van Kopete instellen, en de wijze waarop de contactenlijst is ingedeeld.

Pictogram in systeemvak tonen

Standaard plaatst Kopete een pictogram in het systeemvak van KDE. Als u wilt kunt u dat hier uitschakelen.

Met verborgen hoofdvenster starten

Dit zorgt er voor dat Kopete wordt opgestart met de contactenlijst verborgen. U kunt de contactenlijst openen door te klikken op het systeemvakpictogram, of via de bijhorende sneltoets.

Berichten meteen openen

Nieuwe berichten openen het gespreksvenster zodra ze binnenkomen.

Berichten in wachtrij gebruiken

De berichtenwachtrij is de plaats waar Kopete berichten bewaart als er geen gespreksvenster is geopend. U kunt dan op de hoogte worden gebracht over nieuwe berichten met behulp van tekstballonnen, of door het systeemvakpictogram te laten bewegen. Als u de berichtenwachtrij uitschakelt zal er een gespreksvenster worden geopend zodra u een nieuw bericht ontvangt.

Berichtenstapel gebruiken

Als u een berichtenstapel gebruikt, dan laat Kopete de recent ontvangen berichten zien te beginnen met het laatst ontvangen bericht.

Meldingen
Nieuwe berichten in een tekstballon tonen

Deze optie toont bij het systeemvakpictogram een tekstballon wanneer u een nieuw bericht hebt ontvangen. U kunt dan een gesprek beginnen of het bericht negeren. Eventuele URL's uit het gesprek worden ook getoond. Als u op zo'n koppeling klikt zal uw browser deze openen en wordt het bericht verder genegeerd.

Systeemvakpictogram laten knipperen bij een nieuw bericht

Dit zorgt er voor dat het systeemvakpictogram beweegt als u een nieuw bericht ontvangt. Klik op het pictogram om een gespreksvenster met het bericht te openen.

Gebeurtenissen inschakelen terwijl afwezig

Als u niet wilt worden gestoord door deze notificaties als u uzelf op afwezig hebt gezet, zet dan dit keuzevakje uit.

Geluiden en effecten instellen

Voor geluiden, knipperende taakbalkitems, passieve popups en meer exotische meldingen maakt Kopete gebruik van het KDE-notificatiesysteem. Type /?branch=trunk5&language=nl&application=kcontrol/kcmnotify&path= in Konqueror of selecteer tabblad Hulp in de sectie Systeemnotificaties van het Systeeminstellingen voor meer informatie.

Om aangepaste notificaties voor een contactpersoon toe te voegen, klikt u met de rechtermuisknop op de contactpersoon in de lijst en kiest u Eigenschappen. Hiermee kunt u gesprekken starten, een aangepast geluidseffect afspelen, af een bericht weergeven voor die contactpersoon of groep. Anders kunt u de notificatie Een programma uitvoeren gebruiken voor bijzondere notificaties. Bijvoorbeeld: als u het programma XOSD (X On Screen Display) hebt geïnstalleerd, dan kunt u OSD online-notificaties krijgen door het volgende commando te verbinden met de gebeurtenis Gebruiker gaat online:

echo %s | osd_cat -o 100 -p bottom -A center -f -*-helvetica-*-r-*-*-24-*-*-*-*-*-*-* -O 2 -c gold

Volgens OhReally op het KDE-forum kunt u de online-notificaties ook laten voorlezen door ene spraaksynthesizer. Gebruik hiervoor het programma MBROLA op de volgende manier:

echo %s | sed -e 's/online/onlaain/i' | /usr/local/bin/mbrdico.dutch.female

Het commando 'sed' in het midden zorgt er voor dat de uitvoer van Kopete fonetisch beter wordt geformuleerd, zodat de synthesizer deze beter in het Nederlands uitspreekt.

Afweziginstellingen

Alle geopende gesprekken waarschuwen wanneer ik weg ga

Wees voorzichtig als u dit item activeert, er zal een bericht worden verzonden naar alle geopende gesprekken wanneer uw status op afwezig wordt gezet. Sommige personen ervaren dit als storend.

Automatisch afwezig

Hier kunt u bepalen of Kopete u op afwezig zal zetten na een periode van inactiviteit.

Voorgedefinieerde afwezigberichten

U kunt hier zoveel afwezig-berichten instellen als u wilt. Via de knop Status op de hoofdwerkbalk kunt u dan de juiste afwezigheidsreden selecteren wanneer u even afwezig bent.

Gespreksinstellingen

Venster/tabblad naar voorgrond bij nieuw berichten

Dit zorgt ervoor dat een gespreksvenster op de voorgrond verschijnt als er een nieuw bericht is gearriveerd.

Gebeurtenissen in gespreksvenster tonen

Sommige IM-systemen geven extra informatie, zoals of personen het gesprek binnengaan/verlaten. Deze optie zorgt ervoor dat deze berichten in uw gespreksvenster worden getoond.

Berichten die uw bijnaam bevatten accentueren

Dit benadrukt de berichten in een gesprek waarin uw bijnaam voorkomt. Voor een meer uitgebreide controle over accentuering en andere gebeurtenissen, lees de sectie over de Accentueringsplug-in.

Interfacevoorkeuren

Kopete kan een los bericht versturen of een gespreksvenster openen waarin de conversatie zichtbaar is terwijl u een gesprek voert. U kunt zelf bepalen welke standaard wordt gebruikt.

Beleid voor het groeperen van gespreksvensters

Als u gesprekken wilt groepperen met tabbladen in een venster, dan biedt Kopete u verschillende manieren om het groeperen te definiëren.

  • Elk gesprek in een nieuw venster

  • Gesprekken per account in één gespreksvenster

  • Alle gesprekken in één gespreksvenster

  • Gesprekken van contacten in dezelfde groep in één gespreksvenster plaatsen

  • Gesprekken van hetzelfde metacontact in één gespreksvenster plaatsen

Limiet van gespreksvensterregels
Maximum aantal regels in een gespreksvenster

Dit beperkt het aantal regels tekst dat het gespreksvenster zal tonen.

Uiterlijk

De sectie Uiterlijk regelt de stijl van het gespreksvenster. Denk hierbij aan welke lettertypen, kleuren en emoticons gebruikt zullen worden.

Emoticons

Emoticons (ook wel bekend als smileys) zijn combinaties van lettertekens zoals :-) die er uitzien als een gezichtje. Emoticons kunnen gebruikt worden om uw stemming of expressie aan de ander uit te dragen. Kopete kan optioneel grafische emoticons gebruiken in plaats van de lettertekens zelf.

Op dit tabblad kunt u bepalen welke set emoticons u wilt gebruiken, of het gebruiken van grafische emoticons volledig uitschakelen.

Gespreksvenster

Stijlen

U kunt de stijl van het gespreksvenster wijzigen zodat het het uiterlijk van andere IM-programma's aanneemt. Geïnstalleerde stijlen worden in de lijst links getoond, en in het hoofdgedeelte ziet u een voorbeeld van de stijl. Zie Handleiding voor gespreksvensterstijl voor een document om uw eigen stijl aan te maken.

Stijlen van derden zijn beschikbaar op KDE Store. Kopete 0.12 ondersteunt nu stijlen uit Adium(een IM programma op Mac® OS X). U kunt stijlen uit Adium hier downloaden: Adium Xtras en Berichtweergavestijlen selecteren.

Om en stijl te installeren klikt u op Installeren.... Selecteer een archiefbestand met de stijl. Om een stijl te verwijderen, selecteert u een stijl in de lijst en klikt op Verwijderen.

Opvolgende berichten groeperen is een bruikbare optie om uw chats beter leesbaar te maken. Als u verschillende berichten achter elkaar van dezelfde contactpersoon krijgt, dan worden ze gegroepeerd zonder de naam van de zender.

Contactenlijst

Meta-contacten per groep sorteren

Als u dit uitschakelt worden Kopete's groepen verborgen, en de contacten opgedeeld in Online contacten en Offline contacten.

Boomstructuur met lijnen gebruiken

Kopete toont contacten en groepen in een boomstructuur, waarbij contactpersonen inspringen. Voor een eenvoudiger uiterlijk kunt u het inspringen of het ordenen in een boomstructuur uitschakelen door bijhorende keuzevakjes te deselecteren.

Schermmodus van contact

Er zijn diverse manieren waarop u de contactenlijst kunt laten weergeven. Contactpersoonfoto's gebruiken wanneer beschikbaar is wellicht een vermelding waard, hiermee kunt u de contactenlijst met foto's uit het IM-systeem of het Adresboek van KDE laten weergeven.

Contactpersonenlijstanimaties

Hiermee wordt de mate van animatie van de contactenlijst ingesteld. Dit uitschakelen zorgt ervoor dat Kopete beter reageert op langzame machines.

Contactenlijst auto-verbergen

Door dit in te schakelen, verdwijnt de contactenlijst automatisch na een paar seconden als de muispijl het venster verlaat.

Inhoud van tekstballonnen wijzigen...

U kunt met dit dialoogvenster veel instellen met betrekking tot hoeveel details er in de tekstballonnen getoond worden.

Kleuren en lettertypen

Kleuren van gespreksvensters

Hier kunt u het basislettertype en de -tekstkleuren voor de gesprekken wijzigen.

Opmaakuitzonderingen

Als uw contacten de nijging hebben om lettertypen te gebruiken waar u niet van houdt, dan kunt u Kopete vertellen om deze te negeren en uw eigen reguliere lettertype te gebruiken.

Contactenlijst

Bij enkele IM-systemen kunt u zien of contacten wel of niet op hun computer actief zijn. Met deze optie kunt u de kleur van de inactieve contacten wijzigen.

Apparaten

De sectie apparaten stelt u in staat om te kiezen en in te stellen welke multimedia-apparaten gebruikt worden voor A/V chatten. Of dit voor u werkt is zeer afhankelijk van de hardware die u hebt en hoe goed het wordt ondersteund door uw besturingsysteem.

Video

Kopete gebruikt het Video4Linux 2 systeem voor video. Dit toont een blauw vierkant als geen video-apparaat wordt gevonden of een voorbeeld als de camera werkt. Voor up-to-date informatie over Kopete ondersteuning voor webcams, zie de wiki-pagina Kopete Webcam ondersteuning.

Geluid

Geluidsondersteuning in Kopete is in een experimenteel stadium. Als u een Audio tabblad hebt, dan gebruikt u waarschijnlijk een als voorbeeld gebouwde versie van Kopete.