Algemeen gedrag van Konqueror

Burkhard Lück

Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
herziening Applications 16.12 (2016-11-08)

Op deze pagina vindt u instellingen voor uw persoonlijke website en de startpagina naast het gedrag van bladeren met tabbladen zowel voor Konqueror als bestandsbeheerder en als bladerprogramma.

Wanneer Konqueror start

Deze optie bepaalt welke pagina wordt getoond als Konqueror start, de introductiepagina, uw persoonlijke pagina, een lege pagina of uw pagina met bladwijzers.

Persoonlijke website

Dit is de URL (bijv. een map of een webpagina) waar Konqueror als bladerprogramma naar toe gaat als de knop Persoonlijke webpagina in de werkbalk wordt ingedrukt. U kunt een pad instellen naar uw Persoonlijke pagina door deze in te voeren in het tekstveld of door het blader pictogram te gebruiken om een lokale map te selecteren. Konqueror moet opnieuw gestart worden om de wijzigingen effectief te maken.

Bij gebruik van Konqueror als bestandsbeheerder, is de knop Persoonlijke pagina in de werkbalk vervangen door een knop Persoonlijke map die er voor zorgt dat u naar uw lokale persoonlijke map toe gaat.

Koppelingen openen in nieuw tabblad in plaats van nieuw venster

De standaard bij Konqueror is dat het een venster opent per pagina, het heeft de mogelijkheid om met meerdere tabbladen te werken in een enkel venster. Ook heeft Konqueror standaard een middelstemuisknop sneltoets om elke koppeling in een nieuw venster te openen. Als u op Koppelingen openen in nieuw tabblad in plaats van nieuw venster klikt dan kunt u met middelstemuisknop op een koppeling klikken om deze te openen in een nieuw tabblad.

Popups openen in nieuw tabblad in plaats van nieuw venster

Of nieuwe documenten die via JavaScript worden geopend in een nieuw venster of nieuw tabblad zullen worden geopend.

Nieuw tabblad openen in Konqueror als er extern een URL-adres wordt aangeroepen

Als u op een URL-adres in een ander KDE-programma klikt, of kfmclient aanroept om een URL-adres te openen, dan wordt er op het huidige bureaublad gezocht naar niet geminimaliseerd Konqueror-venster. Als dat wordt gevonden dan wordt het URL-adres in een nieuw tabblad daarin geopend. Anders wordt een nieuw Konqueror-venster geopend met het gewenste URL-adres;.

Nieuwe tabbladen op de achtergrond openen

Als u aan het bladeren bent met tabbladen, dan kunt u kiezen of een nieuw geopend tabblad actief wordt (voorste) tabblad of op de achtergrond blijft. Met een langzame internetverbinding of terwijl u door een pagina bladert met een lijst koppen of andere koppelingen in een lijst, dan zou u er de voorkeur aan kunnen geven om nieuwe tabbladen in de achtergrond te laden terwijl u doorgaat met lezen. Schakel in dat geval deze instelling in. Als u er de voorkeur aan geeft direct naar de nieuwe pagina te gaan en de oude in de achtergrond te houden voor later, schakel deze dan uit.

Nieuw tabblad openen achter huidig tabblad

Dit zorgt er voor dat een nieuw tabblad wordt geopend achter het huidige tabblad, in plaats van achter het laatste tabblad.

Tabbalk verbergen als slechts een tabblad is geopend

Dit zorgt er voor dat de tabbalk alleen wordt weergegeven als er twee of meer tabbladen zijn. Anders wordt de balk altijd weergegeven.

Toon de sluitknop op de tab

Dit zorgt er voor dat er op elk tabblad een sluitknop wordt getoond in plaats van het pictogram van de websites.

Middelklik op een tabblad sluit deze

Als u met de middelste muisknop of het muiswiel op een tabblad klikt, dan zal dat tabblad worden gesloten. Om de wijziging van deze instelling door te voeren dient u Konqueror te herstarten.

Bevestiging vragen bij het sluiten van vensters met meerdere tabbladen

Als u een Konqueror-venster sluit, terwijl deze meerdere tabbladen open heeft, dan zal Konqueror vragen of het uw bedoeling was ze allen te sluiten. U kunt dit gedrag aan en uit zetten met dit keuzevakje.

Vorig gebruikt tabblad activeren bij het sluiten van het huidige tabblad

Selecteer dit om het vorig gebruikte of geopende tabblad te activeren wanneer u het huidige tabblad sluit. Normaliter wordt het tabblad rechts van het huidige tabblad geactiveerd.