Hoofdstuk 6. Spelinstellingen

De spelinstellingen kunt u veranderen door het menu-item InstellingenKMines configureren... te selecteren. Er verschijnt een dialoog.

Op de pagina Algemeen kunt u de volgende instellingen voor het spel configureren.

'?'-tekens gebruiken

Indien geactiveerd, stelt in staat het symbool vraagteken aan te brengen in de vakjes als onzekerheid. De markering in het vakje kan omgeschakeld worden door te klikken met de rechtermuisknop.

Reset van KMines toestaan

Indien geactiveerd, stelt u in staat om het spel KMines te resetten wanneer het onmogelijk is om do iets te doen anders dan gissen en uw laatste poging was verkeerd.

Score uitschakelen bij reset

Indien geactiveerd, stelt u in staat om scoren uit te schakelen bij reset.

Met linker klik op aantal cellen zoeken

Indien geactiveerd zal de klik met de linkermuisknop op een nummercel hetzelfde effect hebben als de klik op de middelstemuisknop.

Op de tweede pagina kunt u een nieuwe thema selecteren. Selecteer de naam van het thema uit de lijst. Elk item in de lijst toont een klein voorbeeld links van de naam van het thema. Een selectie wordt onmiddellijk toegepast.

Op het derde tabblad kunt u de hoogte en de breedte van het bord en het aantal mijnen instellen in het aangepaste niveau.